Uusia näkökulmia kasvatusalalle

Opi käytännönläheisiä menetelmiä, tule mukaan!

 

Alle 3-vuotiaan lapsen sopeutuminen päivähoitoryhmään 23.10.2013
Päivän aikana tarkastellaan tekijöitä, joilla voidaan tukea alle 3-vuotiaiden sopeutumista päivähoitoon ja tarkastellaan varhaiskasvatuksen vuorovaikutustilanteita. Opitaan sekä herkkyyttä havaita lapsen tarpeita että opitaan tukemaan lapsia sosiaalisissa tilanteissa.

 

Nuorten ruokatottumusten ohjaaminen 23.10.2013
Miten ohjata ruokatottumusten kanssa kamppailevaa nuorta? Saa uusia näkökulmia, käytännönläheistä teoriatietoa motivaatiosta ja oman toiminnan säätelystä sekä työvälineitä ohjaustilanteisiin.

 

Perheen voimavarojen tukeminen 7.11.2013
Koulutuksessa perehdytään perheen selviytymiskykyyn, resilienssiin, vaikuttaviin tekijöihin ja siihen, miten voimavarakeskeisiä työtapoja voidaan soveltaa erilaisissa kriisi- ja traumatilanteissa. Koulutuksessa selviää myös, miten työntekijöiden omat elämäntarinat toimivat ammatillisen roolin tukena.

 

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.