Rekisteriseloste

Turun kesäyliopiston kurssihallinta‐ ja opiskelijarekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 1.10.2009

 1. Rekisterinpitäjä

  Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4, 20520  Turku

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  Rehtori Tuula Aamurusko, puh. (02) 278 1818,  
  os. Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4 , 20520 Turku

 3. Rekisterin nimi

  Turun kesäyliopiston kurssinhallinta‐ ja opiskelijarekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Turun kesäyliopiston kurssinhallinta‐ ja opiskelijarekisteriä käytetään opiskelijaluettelona, johon liittyy kursseille ilmoittautuneiden opiskelijoiden ilmoittautumistietojen, kurssimaksujen ja opintosuoritusten arkistointi, seuranta ja käsittely. Lisäksi rekisteristä laaditaan yhteenvetoja sekä tilastoja ja sen tietoja käytetään suunnittelun apuvälineenä.

 5. Rekisterin tietosisältö

  ‐ opiskelijan henkilö‐ ja yhteystiedot
  ‐ opiskelijan koulutustiedot
  ‐ ilmoittautumistiedot
  ‐ opiskelijan maksutiedot
  ‐ opintosuoritukset

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

  ‐ ilmoittautumistiedot Turun kesäyliopiston sähköisestä ilmoittautumislomakkeesta  
  ‐ ilmoittautumistiedot puhelimitse tai sähköpostitse tehdystä ilmoittautumisesta
  ‐ opiskelijan yhteystietojen muutokset opiskelijan oman ilmoituksen mukaan
  ‐ opiskelijan opintosuoritustiedot opettajilta ja tentaattoreilta

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  ‐ tilastotietoja opetusministeriölle Kota‐tietokantaan
  ‐ tilastotietoja tilastokeskukselle (TilastoL 62/94)
  ‐ tilastotietoja Suomen kesäyliopistot ry:lle
  ‐ tieteellistä tutkimusta varten (julkisuuslaki 621/99 ja henkilötietolaki 523/99, tietojen pyytäjän on esitettävä rekisterinpitäjälle asianmukainen tutkimussuunnitelma ja ilmoitettava vastuullinen tutkija)
  ‐ opintorekisteriote opiskelijalle itselleen pyydettäessä

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Ei ole.

 9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  A Manuaalinen aineisto

  Arkistolain (831/94) noudattaminen
  Opintosuoritustiedot sijaitsevat toimiston lukituissa tiloissa.

  B ATK:lla käsiteltävät tiedot

  Opiskelijan tietoja voivat käyttää ja muokata ainoastaan rekisterin käyttöoikeuden saaneet Turun kesäyliopiston henkilökuntaan kuuluvat toimihenkilöt. Käyttäjillä on henkilökohtainen tunnus ja salasana.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.