Opiskelijan opas

 

TERVETULOA OPISKELEMAAN TURUN KESÄYLIOPISTOON!

Opiskelijan oppaan tarkoituksena on auttaa sinua löytämään tietoa opiskelusta Turun kesäyliopistossa.

Turun kesäyliopisto järjestää koulutusta kaikille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Tarjolla on myös kohdennettua tilauskoulutusta yrityksille ja ryhmille. Olemme suunnitelleet sinua varten monipuolisen kurssivalikoiman, jossa on kursseja niin oman osaamisen kehittämiseen ja täydentämiseen kuin harrastukseksikin. Kesäisestä nimestämme huolimatta järjestämme koulutuksia ympärivuotisesti.

1. Yleistä
2. Kielikurssit
3. Avoin yliopisto-opetus
4. Tentit
5. Peruutusehdot ja maksunpalautus
6. Muuta hyödyllistä tietoa ja linkkejä


1. Yleistä

 • Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua kursseillemme nettilomakkeella, puhelimitse tai sähköpostitse. Poikkeuksena ovat koulutukset, joiden kohdalla on mainittu erillisestä hakumenettelystä. Kurssiohjelmassa on mainittu kurssikohtainen viimeinen ilmoittautumispäivä, johon mennessä on hyvä ilmoittautua. Tietysti ilmoittautuminen kannattaa tehdä mahdollisimman ajoissa, jotta varmistat pääsysi kurssille. 

Ennen kurssin alkua saat meiltä vahvistusviestin sähköpostitse. Huom: Jos viestiä ei löydy sähköpostistasi, tarkista myös roskapostikansio. Roskapostisuodatin on saattanut siirtää viestimme sinne.

 • Kurssimaksu

Lähetämme sinulle kurssimaksun suorittamista varten laskun postitse noin viikko ennen kurssin alkua. Osan kursseista voi maksaa kolmessa erässä (kurssiesittelyssä on tällöin mainittu tämä mahdollisuus). Maksumuistutuksesta perimme 5 €.

 • Opiskelija-alennus

Kesäyliopisto myöntää Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnasta alennuksen kaikkien Suomen tiede- ja taideyliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen perustutkinto-opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi omaan korkeakouluunsa. Näiden kurssien kohdalla opiskelijahinta on erikseen mainittu. Täytä ilmoittautumislomakkeelle tiedot oppilaitoksesta, opiskelemasi pääaine sekä opiskelijanumero/-tunnus. Varaudu esittämään opiskelijakortti/-todistus koulutuksessa.

Opiskelija-alennus on henkilökohtainen eikä sitä voida soveltaa organisaation maksamiin kurssimaksuihin.

Huom! Vuoden 2017 alusta lähtien olet oikeutettu opiskelijahintaan opintopisteytetyillä kielikursseilla, jos opiskelet päätoimisesti yliopistossa, korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa.

 • Ryhmäalennus

Mikäli työpaikalta ilmoittautuu samanaikaisesti ja osallistuu samaan koulutukseen vähintään kolme henkilöä, osallistumismaksusta saa 10 prosentin ryhmäalennuksen.


2. Kielikurssit

Tarjoamme monipuolisen kielikurssivalikoiman alkeis-, jatko-, kielioppi- ja keskustelukursseja. Kurssin pituus vaihtelee viikosta muutamiin kuukausiin.

 • Kielitaitotaso

Kielikurssien kuvauksissa on mainittu kielitaitotaso, jonka tarkoituksena on auttaa oikean kurssin valitsemisessa. Tutustu tasokuvauksiin tästä: Taitotasoasteikko

 • Kielikurssien opintopisteet ja suoritustapa

Opintopisteytetyt kielikurssit kurssit vastaavat Turun yliopiston Kielikeskuksen järjestämää vastaavansisältöistä ja -laajuista kurssia. Suosittelemme, että korkeakouluopiskelijat varmistavat opintojakson korvaavuuden omasta tiedekunnastaan ennen opintojen alkua. Opintopisteytettyjen kielikurssien suoritustapa: aktiivinen läsnäolo (vähintään 80%) ja tentti. Kursseille voi osallistua myös ilman opintopisteiden suorittamista.

 • Kielitutkinnot

Yleisiin kielitutkintoihin voi osallistua kuka tahansa riippumatta siitä, miten ja missä on kielitaitonsa hankkinut. Suomen kielen testit on tarkoitettu maahanmuuttajille tai ulkomaalaisille; kaikki muut kielitestit soveltuvat suomalaisille, joiden äidinkieli on joko suomi tai ruotsi. Tutkintoja järjestää Turun Aikuiskoulutuskeskus.

Tutustu tutkintoihin tästä.

 • Finnish for Foreigners at Turku Summer University

The Summer University of Turku organises Finnish language courses for foreigners throughout the year enabling students to study the whole year without a pause. The course selection includes courses for beginners as well as for more advanced students. The table below presents our Finnish course curriculum. Please find more information here >> and all Finnish for Foreigners courses you can find here >>


3. Avoin yliopisto-opetus

Avoimeen yliopisto-opetukseen ovat tervetulleita kaikki opinnoista kiinnostuneet - avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille! Avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja.

 • Avoin yliopisto-opetus on mahdollisuus mm.

- tutustua yliopisto-opiskeluun ja eri oppiaineisiin
- kehittää itseään ja oppia uutta
- parantaa ammatillisia valmiuksia ja työelämätaitoja
- opiskella tutkintotavoitteisesti liittämällä opinnot myöhemmin osaksi yliopistotutkintoa
- valmentautua valintakokeisiin
- ha­keutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta
- laajentaa tutkintoa sivuaineopinnoilla
- saada tieteellistä taustaa ajankohtaisille ilmiöille.
Lähde: http://www.avoinyliopisto.fi/fi-FI/Neuvonta/

 • Yhteistyö ja verkko-opiskelumahdollisuus

Teemme yhteistyötä monien Suomen yliopistojen kanssa, jotta sinulla olisi mahdollisuus opiskella ja täydentää osaamistasi Turussa! Meidän tarjonnassa on opintoja mm. Turun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun avoimista yliopistoista. Eri avointen yliopistojen käytänteitä ja ohjeita käydään läpi opintojen alussa. Lähiopetus ja tentit järjestetään Turussa.  

Mikäli opintojaksolla on mahdollisuus verkko-opiskeluun, löydät tiedon opintojakson ohjelmasta. Verkko-opiskelu mahdollistaa tehokkaan ja sinulle ajasta ja paikasta riippumattoman osallistumisen luennoille.

Avoin yliopisto-opetus voi koostua myös pelkästä lähiopetuksesta tai monimuoto-opetuksesta, joka sisältää mm. luentoja, itsenäisiä tehtäviä ja tutustumiskäyntejä. Tiedot löytyvät opintojen ohjelmasta.

 • Perus- ja aineopinnot

Opinnot koostuvat perusopinnoista ja aineopinnoista. Mikäli haluat suorittaa molemmat, aloita perusopinnoista ja jatka niiden jälkeen aineopintoihin. Aineopintoihin jatkamisen edellytyksenä on yleensä se että perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Perus- ja aineopinnot koostuvat opintojaksoista. Yksittäisille opintojaksoille voi myös osallistua, ellei ole toisin mainittu opintojaksoesittelytekstissä. Opintojaksojen avulla voit mm. ensin tutustua opintoihin/aiheeseen, suorittaa puuttuvia opintojaksoja yliopisto-opinnoistasi tai osallistua ihan harrastusmielessä.

”Avoimet yliopisto-opinnot ovat aina osia yliopisto-tutkinnoista. Tutkinnon osien suorittaminen ei kuitenkaan anna oikeutta suoraan yliopistotutkinnon suorittamiseen, mutta opinnot voi sisällyttää tutkintoon, jos myöhemmin saa opiskeluoikeuden yliopistossa valintakokeen tai ns. väylän kautta.”  Lähde http://www.avoinyliopisto.fi/fi-FI/Opintotyypit/

 • Maksu

Perus- ja aineopinnot voit maksaa myös erissä (max 3 erää). Mainitse asiasta ilmoittautumisen yhteydessä lomakkeen ”Lisätiedot”-kentässä.

 • Tavoitteena tutkinto

Avoimien yliopisto-opintojen avulla ei voi suorittaa korkeakoulututkintoa, mutta opinnot voi mahdollisesti sisällyttää tutkintoon, mikäli saa opiskelupaikan avoimen väylän kautta tai pääsee yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi opiskelijavalinnan kautta.

Mikä on avoimen yliopiston väylä?

Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan mahdollisuutta hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Kyseessä on erillisvalinta, jossa opiskelijat valitaan heidän aiemmin suorittamiensa yliopisto-opintojen ja muiden kriteerien perusteella ilman valintakoetta. Lue lisää tästä.

Turun kesäyliopistossa voit suorittaa mm. pakollisia kieliopintoja, joiden pitää olla suoritettuna, kun hakee opiskelemaan avoimen väylän kautta esim. Turun yliopiston humanistiseen tai kasvatustieteelliseen tiedekuntaan.

 • Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen viestintä 5 op
 • English Communication Skills/ Englannin kielen suullinen taito 2 op
 • Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op

4. Tentit

Tenttitulokset ja todistukset

Tenttituloksia voit tiedustella suoraan koulutussihteeriltä noin 2 viikkoa tenttitilaisuuden jälkeen tai toimistosta puh. 02 232 3302 tai email kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi. Tulokset ovat nähtävänä myös toimistossamme sen aukioloaikoina ma­–pe klo 10.00–15.30, os. Sirkkalankatu 4, Turku. Kurssien todistuksista ja suoritusotteista voit kysyä koulutussihteeriltä tai kesäyliopiston toimistosta.

Tenttipäivät

Tenttipäivät ovat oppiainekohtaisia ja niihin tulee ilmoittautua ko. opinnoista annettujen ohjeiden mukaisesti.

PVM 2017 Paikka
4.7. klo 16.30 TY Educarium ls 2, os. Assistentink. 5
15.8. klo 16.30 TY Educarium ls 2
12.9. klo 16.30 TY Publicum ls 3, os. Assistentink. 7
19.9. klo 17 TY Educarium ls 2
   Yliopistoalueen kartta: www.utu.fi/kartta
 

(päivitetty 4.7.17)

Etätentit

Ilmoittaudu etätenttiin Turun kesäyliopistoon p. 02 232 3302 tai sähköpostitse kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi. HUOM: Otamme vastaan etätenttijöitä ainoastaan omien tenttitilaisuuksiemme yhteyteen.
Etätentissä opiskelija hoitaa itse ilmoittautumisensa omaan oppilaitokseensa ja pyytää kysymykset toimitettavaksi Turun kesäyliopistoon, kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi.
Huomaathan ilmoittaa myös meille kesäyliopistoon, mikäli olet estynyt osallistumasta tenttitilaisuuteen.

Maksu: Etätenttimaksu maksetaan ennen tenttiin tuloa tilillemme. Kuitti on hyvä ottaa mukaan tenttitilaisuuteen.

Maksun saaja: Turun kesäyliopisto
Pankki: Osuuspankki
IBAN: FI57 5716 9020 0475 64
BIC/SWIFT: OKOYFIHH
Eräpäivä: tenttipäivä
Selite: etätentti ja pvm (ja tenttijän nimi, jos eri kuin maksaja)
Maksu: 60 €


5. Peruutusehdot ja maksunpalautus

Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 2 vk ennen kurssin alkua tai osallistuja ei ilmoita peruutuksesta ja jää saapumatta kurssille, kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan. Peruutus tulee tehdä joko sähköpostitse osoitteeseen kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi tai soittamalla p. 02 232 3302. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua ja osallistumismaksu on jo maksettu, palautetaan kurssimaksu vähennettynä 20 euron käsittelykuluilla.

Ilmoittautuminen ei raukea, vaikka jättäisit kurssimaksun maksamatta.

Sairastumistapauksissa ota mahdollisimman pian yhteyttä kesäyliopistoon. Kurssimaksua ei peritä, mikäli osallistuja toimittaa kesäyliopistolle lääkärintodistuksen.

Kurssimaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007).
Laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998 §24: Opiskelijoilta voidaan periä opetuksesta kohtuullisia maksuja. Jos opiskelijamaksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan vuotuista viivästyskorkoa periä eräpäivästä siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään. Maksu saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään.

Mikäli olet sopinut työnantajalaskutuksesta eikä työnantaja maksa kurssimaksua, se peritään sinulta.

Mikäli kurssi on jo maksettu ja kurssi peruuntuu, kurssimaksu palautetaan maksajan tilille kokonaisuudessaan. Maksupalautuslomakkeita on saatavissa toimistostamme tai voit tulostaa sen tästä: Maksunpalautuslomake (pdf)

Niissä koulutuksissa, joihin on erillinen haku, peruutusehdot poikkeavat tässä annetuista. Katso koulutuskohtaiset peruutusehdot koulutuksen ennakkotiedoista.


6. Muuta hyödyllistä tietoa ja linkkejä

 • Tiedotus opintojen aikana

Opiskelijoille tiedotetaan mahdollisista kurssimuutoksista, peruuntumisista ym. sähköpostilla. Muistathan ilmoittaa meille, mikäli yhteystietosi muuttuvat!

 • Missä Turun kesäyliopiston opetus järjestetään?

Kurssit järjestetään Turussa ellei ohjelmassa toisin mainita. Käytämme mm. kesäyliopiston luentosalia, Turun yliopiston tiloja (katso Turun yliopiston kartta >>) ja keskustan kokoustiloja. Kurssipaikka vahvistetaan osallistujille kurssikutsussa, joka lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse noin viikko ennen kurssin alkua.

 • Ovatko Turun kesäyliopiston opinnot päätoimisia vai sivutoimisia?

Opinnot ovat pääsääntöisesti sivutoimisia. Opinnot on suunniteltu siten, että ne voi suorittaa myös työn ohessa.

 • Erityisjärjestelyitä tarvitsevat opiskelijat (esteettömyys)

Järjestämme opetusta mm. Turun keskustan koulututustiloissa ja yliopistoalueella. Ota mielellään jo ennen koulutukseen ilmoittautumistasi yhteyttä toimistoomme, mikäli tarvitset erityisjärjestelyitä koulutuspaikan suhteen. Kesäyliopisto auttaa mahdollisuuksiensa mukaan järjestelyissä.

 • Kulkuyhteydet ja parkkipaikat

Toimistomme sijaitsee osoitteessa Sirkkalankatu 4, 20520 Turku (Kaivokadun ja Sirkkalankadun kulma, Turun yliopiston Sirkkalan kasarmialueen vieressä).
Parkkipaikkoja satunnaisesti Kaivokadun ja Sirkkalankadun varrella, lähin P-alue:  Q-Park, Lemminkäisenkatu 22. Bussi nro 42 (Varissuo) liikennöi Sirkkalankadulle.

 • Majoitus

Matkailu- ja majoitustietoja löydät TurkuTouringin sivuilta.
Centro Hotel tarjoaa Turun kesäyliopiston asiakkaille edullista majoitusta Turun keskustassa: esim. 1 hh su-to 94 €/vrk, pe-la ja kesäaikana 87 €/vrk (lukukausi 2016-2017). Hinnat voimassa vain suoraan hotellilta tilattaessa.

 • Muutokset

Turun kesäyliopisto pidättää oikeudet ohjelman muutoksiin esimerkiksi ajankohdan siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen. Muutoksista tiedotetaan ennakkoilmoittautuneille.

 • Kirjastot

Turussa on sekä yleisiä kirjastoja että korkeakoulukirjastoja, joiden palveluihin kannattaa tutustua. Tietoa kirjastoista ja niiden aukioloajoista saat niiden omilta nettisivuilta:

Turun ammattikorkeakoulun kirjasto: www.turkuamk.fi/kirjasto
Turun kaupunginkirjasto: www.turku.fi/kirjasto
Turun yliopiston kirjasto: http://kirjasto.utu.fi
Åbo Akademin kirjasto: www.abo.fi/public/bibliotek

 • Opiskelutaitojen kehittäminen

Täältä löydät opiskeluun ja oppimiseen liittyviä linkkejä. 

http://www15.uta.fi/arkisto/verkkotutor/

http://www.oppiminen.utu.fi/

http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/kirjoittamisprosessi/tieteellisen_tekstin_kirjoittamisvaiheet/

Kuopion Snellman-kesäyliopisto järjestää vuosittain maksuttomia kaikille korkeakouluopiskelijoille tarkoitettuja opiskelutaitoiltoja. Myös Turun kesäyliopiston opiskelijat voivat osallistua opiskelutaitoiltoihin Internetin välityksellä omalta tietokoneelta. Linkki Snellmann-kesäyliopiston sivuille: http://www.kuopionkesayliopisto.fi/s/opiskelutaidot

 • Sosiaalinen media

Seuraa meitä Facebookissa, Twitterissä @t_kesayliopisto, Instagramissa @turun_kesayliopisto ja lue juttujamme Turun kesäyliopiston blogista!

Kesäyliopiston henkilökunta neuvoo mielellään opintoihin, kursseihin ja koulutuksiin liittyvissä kysymyksissä. Soita toimistoomme p. 02 232 3302 tai laita sähköpostia osoitteeseen kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi !