Opiskelijalle

TERVETULOA OPISKELEMAAN TURUN KESÄYLIOPISTOON!

Opiskelijan oppaan tarkoituksena on auttaa sinua löytämään tietoa opiskelusta Turun kesäyliopistossa.

Turun kesäyliopisto järjestää koulutusta kaikille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Tarjolla on myös kohdennettua tilauskoulutusta yrityksille ja ryhmille. Olemme suunnitelleet sinua varten monipuolisen kurssivalikoiman, jossa on kursseja niin oman osaamisen kehittämiseen ja täydentämiseen kuin harrastukseksikin. Kesäisestä nimestämme huolimatta järjestämme koulutuksia ympärivuotisesti.

Yleistä
Kielikurssit
Avoin yliopisto-opetus
Tenttitulokset ja todistukset
Peruutusehdot ja maksunpalautus
Muuta hyödyllistä tietoa ja linkkejä

Open Badge -osaamismerkit

Facebook-arvonnan säännöt

 


Yleistä

 • Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua kursseillemme nettilomakkeella, puhelimitse tai sähköpostitse. Poikkeuksena ovat koulutukset, joiden kohdalla on mainittu erillisestä hakumenettelystä. Kurssiohjelmassa on mainittu kurssikohtainen viimeinen ilmoittautumispäivä, johon mennessä on hyvä ilmoittautua. Tietysti ilmoittautuminen kannattaa tehdä mahdollisimman ajoissa, jotta varmistat pääsysi kurssille. 

Ennen kurssin alkua saat meiltä vahvistusviestin sähköpostitse. Huom: Jos viestiä ei löydy sähköpostistasi, tarkista myös roskapostikansio. Roskapostisuodatin on saattanut siirtää viestimme sinne.

 • Kurssimaksu

Lähetämme sinulle kurssimaksun suorittamista varten laskun sähköpostitse noin viikko ennen kurssin alkua. Osan kursseista voi maksaa kolmessa erässä (kurssiesittelyssä on tällöin mainittu tämä mahdollisuus). Maksumuistutuksesta perimme 5 €.

 • Opiskelija-alennus

Kesäyliopisto myöntää Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnasta alennuksen kaikkien Suomen tiede- ja taideyliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen perustutkinto-opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi omaan korkeakouluunsa. Näiden kurssien kohdalla opiskelijahinta on erikseen mainittu. Täytä ilmoittautumislomakkeelle tiedot oppilaitoksesta, opiskelemasi pääaine sekä opiskelijanumero/-tunnus. Varaudu esittämään opiskelijakortti/-todistus koulutuksessa.

Olet oikeutettu opiskelijahintaan opintopisteytetyillä kielikursseilla, jos opiskelet päätoimisesti yliopistossa, korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa, ammatillisessa oppilaitoksessa, lukiossa tai peruskoulussa.

Opiskelija-alennus on henkilökohtainen eikä sitä voida soveltaa organisaation maksamiin kurssimaksuihin.

 • Ryhmäalennus

Mikäli työpaikalta ilmoittautuu samanaikaisesti ja osallistuu samaan koulutukseen vähintään kolme henkilöä, osallistumismaksusta saa 10 prosentin ryhmäalennuksen.


Kielikurssit

Tarjoamme monipuolisen kielikurssivalikoiman alkeis-, jatko-, kielioppi- ja keskustelukursseja. Kurssin pituus vaihtelee viikosta muutamiin kuukausiin.

 • Kielitaitotaso

Kielikurssien kuvauksissa on mainittu kielitaitotaso, jonka tarkoituksena on auttaa oikean kurssin valitsemisessa. Tutustu tasokuvauksiin tästä: Taitotasoasteikko 
Jos et ole varma vastaako kurssin sisältö tai kielitaitotaso oppimistarpeitasi, olethan yhteydessä toimistoon ennen ilmoittautumista. 

 • Kielikurssien opintopisteet ja suoritustapa

Opintopisteytetyt kielikurssit kurssit vastaavat Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen järjestämää vastaavansisältöistä ja -laajuista kurssia. Suosittelemme, että korkeakouluopiskelijat varmistavat opintojakson korvaavuuden omasta tiedekunnastaan ennen opintojen alkua. Opintopisteytettyjen kielikurssien suoritustapa: aktiivinen läsnäolo (vähintään 80%) ja tentti. Kursseille voi osallistua myös ilman opintopisteiden suorittamista.

 • Kielitutkinnot

Yleisiin kielitutkintoihin voi osallistua kuka tahansa riippumatta siitä, miten ja missä on kielitaitonsa hankkinut. Suomen kielen testit on tarkoitettu maahanmuuttajille tai ulkomaalaisille; kaikki muut kielitestit soveltuvat suomalaisille, joiden äidinkieli on joko suomi tai ruotsi.

 • Finnish for Foreigners at Turku Summer University

The Summer University of Turku organises Finnish language courses for foreigners throughout the year enabling students to study the whole year without a pause. The course selection includes courses for beginners as well as for more advanced students.
If you have questions about the contents or the language of any course, please contact our office before enrolling. Enrolments are binding. 
Please find more information here >>  (The table presents our Finnish course curriculum). All Finnish for Foreigners courses you can find here >>


Avoin yliopisto-opetus

Avoimeen yliopisto-opetukseen ovat tervetulleita kaikki opinnoista kiinnostuneet - avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille! Avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja.

 • Avoin yliopisto-opetus on mahdollisuus mm.

- tutustua yliopisto-opiskeluun ja eri oppiaineisiin
- kehittää itseään ja oppia uutta
- parantaa ammatillisia valmiuksia ja työelämätaitoja
- opiskella tutkintotavoitteisesti liittämällä opinnot myöhemmin osaksi yliopistotutkintoa
- valmentautua valintakokeisiin
- ha­keutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta
- laajentaa tutkintoa sivuaineopinnoilla
- saada tieteellistä taustaa ajankohtaisille ilmiöille.
Lähde: http://www.avoinyliopisto.fi/fi-FI/Neuvonta/

 • Yhteistyö ja verkko-opiskelumahdollisuus

Teemme yhteistyötä monien Suomen yliopistojen kanssa, jotta sinulla olisi mahdollisuus opiskella ja täydentää osaamistasi Turussa! Tarjonnassamme on opintoja mm. Turun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun avoimista yliopistoista. Eri avointen yliopistojen käytänteitä ja ohjeita käydään läpi opintojen alussa. Lähiopetus ja tentit järjestetään Turussa.  

Mikäli opintojaksolla on mahdollisuus verkko-opiskeluun, löydät tiedon opintojakson ohjelmasta. Verkko-opiskelu mahdollistaa tehokkaan ja sinulle ajasta ja paikasta riippumattoman osallistumisen luennoille.

Avoin yliopisto-opetus voi koostua myös pelkästä lähiopetuksesta tai monimuoto-opetuksesta, joka sisältää mm. luentoja, itsenäisiä tehtäviä ja tutustumiskäyntejä. Tiedot löytyvät opintojen ohjelmasta.

 • Perus- ja aineopinnot

Opinnot koostuvat perusopinnoista ja aineopinnoista. Mikäli haluat suorittaa molemmat, aloita perusopinnoista ja jatka niiden jälkeen aineopintoihin. Aineopintoihin jatkamisen edellytyksenä on yleensä se että perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Perus- ja aineopinnot koostuvat opintojaksoista. Yksittäisille opintojaksoille voi myös osallistua, ellei ole toisin mainittu opintojaksoesittelytekstissä. Opintojaksojen avulla voit mm. ensin tutustua opintoihin/aiheeseen, suorittaa puuttuvia opintojaksoja yliopisto-opinnoistasi tai osallistua ihan harrastusmielessä.

”Avoimet yliopisto-opinnot ovat aina osia yliopisto-tutkinnoista. Tutkinnon osien suorittaminen ei kuitenkaan anna oikeutta suoraan yliopistotutkinnon suorittamiseen, mutta opinnot voi sisällyttää tutkintoon, jos myöhemmin saa opiskeluoikeuden yliopistossa valintakokeen tai ns. väylän kautta.” 

 • Maksu

Perus- ja aineopinnot voit maksaa myös erissä (max 3 erää). Mainitse asiasta ilmoittautumisen yhteydessä lomakkeen ”Lisätiedot”-kentässä.

 • Tavoitteena tutkinto

Avoimien yliopisto-opintojen avulla ei voi suorittaa korkeakoulututkintoa, mutta opinnot voi mahdollisesti sisällyttää tutkintoon, mikäli saa opiskelupaikan avoimen väylän kautta tai pääsee yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi opiskelijavalinnan kautta.

Mikä on avoimen yliopiston väylä?

Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan mahdollisuutta hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Kyseessä on erillisvalinta, jossa opiskelijat valitaan heidän aiemmin suorittamiensa yliopisto-opintojen ja muiden kriteerien perusteella ilman valintakoetta. Lue lisää tästä.

Turun kesäyliopistossa voit suorittaa mm. pakollisia kieliopintoja, joiden pitää olla suoritettuna, kun hakee opiskelemaan avoimen väylän kautta esim. Turun yliopiston humanistiseen tai kasvatustieteelliseen tiedekuntaan.

 • Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen viestintä 5 op
 • English Communication Skills/ Englannin kielen suullinen taito 2 op
 • Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op

Tenttitulokset ja todistukset

Tenttitulokset ja todistukset

Tenttituloksia voit tiedustella suoraan koulutussihteeriltä noin 2 viikkoa tenttitilaisuuden jälkeen tai toimistosta puh. 02 232 3302 tai email kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi. Tulokset ovat nähtävänä myös toimistossamme sen aukioloaikoina ma­–pe klo 10.00–15.30, os. Sirkkalankatu 4, Turku. Kurssien todistuksista ja suoritusotteista voit kysyä koulutussihteeriltä tai kesäyliopiston toimistosta.

Tenttipäivät (katso TENTIT)

 


 

Peruutusehdot ja maksunpalautus

Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 2 vk ennen kurssin alkua tai osallistuja ei ilmoita peruutuksesta ja jää saapumatta kurssille, kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan. Peruutus tulee tehdä joko sähköpostitse osoitteeseen kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi tai soittamalla p. 02 232 3302. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua ja osallistumismaksu on jo maksettu, palautetaan kurssimaksu vähennettynä 20 euron käsittelykuluilla.

Ilmoittautuminen ei raukea, vaikka jättäisit kurssimaksun maksamatta.

Sairastumistapauksissa ota mahdollisimman pian yhteyttä kesäyliopistoon. Kurssimaksua ei peritä, mikäli osallistuja toimittaa kesäyliopistolle lääkärintodistuksen.

Kurssimaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007).
Laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998 §24: Opiskelijoilta voidaan periä opetuksesta kohtuullisia maksuja. Jos opiskelijamaksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan vuotuista viivästyskorkoa periä eräpäivästä siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään. Maksu saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään.

Mikäli olet sopinut työnantajalaskutuksesta eikä työnantaja maksa kurssimaksua, se peritään sinulta.

Mikäli kurssi on jo maksettu ja kurssi peruuntuu, kurssimaksu palautetaan maksajan tilille kokonaisuudessaan. Maksupalautuslomakkeita on saatavissa toimistostamme tai voit tulostaa sen tästä: Maksunpalautuslomake (pdf)

Niissä koulutuksissa, joihin on erillinen haku, peruutusehdot poikkeavat tässä annetuista. Katso koulutuskohtaiset peruutusehdot koulutuksen ennakkotiedoista.


Muuta hyödyllistä tietoa ja linkkejä

 • Tiedotus opintojen aikana

Opiskelijoille tiedotetaan mahdollisista kurssimuutoksista, peruuntumisista ym. sähköpostilla. Muistathan ilmoittaa meille, mikäli yhteystietosi muuttuvat!

 • Missä Turun kesäyliopiston opetus järjestetään?

Kurssit järjestetään Turussa ellei ohjelmassa toisin mainita. Käytämme mm. kesäyliopiston luentosalia, Turun yliopiston tiloja (katso Turun yliopiston kartta >>) ja keskustan kokoustiloja. Kurssipaikka vahvistetaan osallistujille kurssikutsussa, joka lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse noin viikko ennen kurssin alkua.

 • Ovatko Turun kesäyliopiston opinnot päätoimisia vai sivutoimisia?

Opinnot ovat pääsääntöisesti sivutoimisia. Opinnot on suunniteltu siten, että ne voi suorittaa myös työn ohessa.

 • Erityisjärjestelyitä tarvitsevat opiskelijat (esteettömyys)

Järjestämme opetusta mm. Turun keskustan koulututustiloissa ja yliopistoalueella. Ota mielellään jo ennen koulutukseen ilmoittautumistasi yhteyttä toimistoomme, mikäli tarvitset erityisjärjestelyitä koulutuspaikan suhteen. Kesäyliopisto auttaa mahdollisuuksiensa mukaan järjestelyissä.

 • Kulkuyhteydet ja parkkipaikat

Toimistomme sijaitsee osoitteessa Sirkkalankatu 4, 20520 Turku (Kaivokadun ja Sirkkalankadun kulma, Turun yliopiston Sirkkalan kasarmialueen vieressä).
Parkkipaikkoja satunnaisesti Kaivokadun ja Sirkkalankadun varrella, lähin P-alue:  Q-Park, Lemminkäisenkatu 22. Bussi nro 42 (Varissuo) liikennöi Sirkkalankadulle.

 • Majoitus

Matkailu- ja majoitustietoja löydät Visit Turku -sivuilta.
Centro Hotel tarjoaa Turun kesäyliopiston asiakkaille edullista majoitusta Turun keskustassa: su-to 1hh 102 €/ vrk ja 2hh 119 €/ vrk,  pe-la 1hh 95 €/ vrk ja 2hh 109 €/ vrk (sis. buffet-aamiaisen, WLANin ja kuntosalikäynnin Motivus Centrumissa). Hinnat lukukaudella 2018-2019, voimassa vain suoraan hotellilta tilattaessa.

 • Muutokset

Turun kesäyliopisto pidättää oikeudet ohjelman muutoksiin esimerkiksi ajankohdan siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen. Muutoksista tiedotetaan ennakkoilmoittautuneille.

 • Kirjastot

Turussa on sekä yleisiä kirjastoja että korkeakoulukirjastoja, joiden palveluihin kannattaa tutustua. Tietoa kirjastoista ja niiden aukioloajoista saat niiden omilta nettisivuilta:

Turun ammattikorkeakoulun kirjasto: www.turkuamk.fi/kirjasto
Turun kaupunginkirjasto: www.turku.fi/kirjasto
Turun yliopiston kirjasto: http://kirjasto.utu.fi
Åbo Akademin kirjasto: www.abo.fi/public/bibliotek

 • Opiskelutaitojen kehittäminen

Täältä löydät opiskeluun ja oppimiseen liittyviä linkkejä. 

http://www15.uta.fi/arkisto/verkkotutor/

http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/kirjoittamisprosessi/tieteellisen_tekstin_kirjoittamisvaiheet/

Kuopion Snellman-kesäyliopisto järjestää vuosittain maksuttomia kaikille korkeakouluopiskelijoille tarkoitettuja opiskelutaitoiltoja. Myös Turun kesäyliopiston opiskelijat voivat osallistua opiskelutaitoiltoihin Internetin välityksellä omalta tietokoneelta. Linkki Snellmann-kesäyliopiston sivuille: http://www.kuopionkesayliopisto.fi/s/opiskelutaidot

 • Sosiaalinen media

Seuraa meitä Facebookissa, Twitterissä @t_kesayliopisto, Instagramissa @turun_kesayliopisto

Kesäyliopiston henkilökunta neuvoo mielellään opintoihin, kursseihin ja koulutuksiin liittyvissä kysymyksissä. Soita toimistoomme p. 02 232 3302 tai laita sähköpostia osoitteeseen kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi !


Open Badge -osaamismerkit

Turun kesäyliopisto on ottanut käyttöönsä digitaaliset Open Badge -osaamismerkit, joiden avulla opiskelijoiden on helppo kertoa kursseilla kertyneestä osaamisesta muille.

 • Mitä Open Badge -osaamismerkit ovat?

Open Badge –osaamismerkit ovat digitaalisia ansiomerkkejä, jotka kertovat merkin kantajan taidoista, tiedoista ja osaamisesta. Osaamismerkkien avulla sinun on helppo kertoa osaamisestasi, sillä osaamismerkkejä voidaan jakaa esimerkiksi LinkedInissä, Twitterissä ja Facebookissa. Osaamismerkkien avulla voit luoda itsellesi sähköisen CV:een tai portfolion.

 • Mistä koulutuksista voin saada Open Badge -osaamismerkin?

Open Badge -osaamismerkit ovat käytössä seuraavissa koulutuksissa.

 

 • Kuinka voin saada Open Badge -osaamismerkin koulutuksesta?

Koulutuksista myönnetään osaamismerkkejä opiskelijoiden täyttämän hakulomakkeen perusteella. Hakulomake lähetetään linkkinä opiskelijoiden sähköpostiin yleensä koulutuksen loppupuolella. HUOM: Hakulomake on täytettävissä kuukauden ajan koulutuksen viimeisen opetuskerran jälkeen.

Hakulomakkeessa opiskelija vastaa kysymyksiin koulutuksen sisällöistä ja oppimansa soveltamisesta työssään tai arjessa. Hakemuslomake voi sisältää myös palautettavan tehtävän. Tarkemmat ohjeet löydät hakulomakkeesta.

Koulutuksen opettaja tarkistaa hakulomakkeesi. Saat sähköpostiisi tiedon hakemuksen hyväksymisestä ja osaamismerkin myöntämisestä noin 2 viikon kuluessa.

 • Minulle myönnettiin Open Badge -osaamismerkki; miten vastaanotan ja käytän merkkiä?

Open Badge -osaamismerkin vastaanottamiseksi sinun on kirjauduttavaa ilmaiseen ja suomenkieliseen Open Badge Passport -palveluun. Passportissa sinun on helppoa säilyttää ja hallitaan kaikkia sinulle myönnettyjä osaamismerkkejä. Voit kirjautua palveluun sähköpostiosoitteella, Facebook- tai LinkedIn -tunnuksella.

Passportissa voit hallita osaamismerkkiesi näkyvyyttä muille verkon käyttäjille. Palvelun avulla sinun on mahdollista jakaa osaamismerkkiäsi sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter ja LinkedIn). Jos sinulla on useampi osaamismerkki, voit luoda Passportin avulla merkeistä itsellesi sähköisen portfolio-sivun. Passportissa voit ladata osaamismerkin upotuskoodin kotisivuillesi tai blogiisi. Osaamismerkin voi myös ladata tietokoneellesi kuvatiedostona ja liittää osaksi perinteistä ansioluetteloa.

Tutustu Passportin käyttämiseen näillä palveluntarjoajan Youtube-videoilla:

Mikäli sinulla on kysyttävää Open Badge -osaamismerkeistä tai Open Badge Passport -palvelusta, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen toni.koskinen@turunkesayliopisto.fi.


Facebook-arvonnan säännöt

Turun kesäyliopiston Facebook-arvonnan viralliset säännöt. Osallistu arvontaan kommentoimalla Facebook-päivitystä.

JÄRJESTÄJÄ
Arvonnan järjestää Turun kesäyliopisto. Arvonta ei ole Facebookin järjestämä, eikä se sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Facebookiin.

ARVONNAN AJANKOHTA
Arvontaan voi osallistua ajankohtana, joka ilmoitetaan päivityksessä. Osallistumisajan ulkopuolella tulleita kommentteja ei oteta huomioon.

OSALLISTUMINEN ARVONTAAN
Arvontaan osallistutaan kommentoimalla Turun kesäyliopiston Facebook-päivitystä. Kommentoimalla päivitystä osallistuja hyväksyy nämä säännöt.

VOITTAJAN VALINTA
Voittajan arpoo Turun kesäyliopiston Facebook-tiimistä koostuva raati. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Facebookin kautta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta neljäntoista (14) päivän kuluessa kilpailun päättymisestä, valitaan uusi voittaja. Järjestäjän työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua arvontaan.

PALKINNOT
Voittaja saa Facebook-päivityksessä ilmoitetun palkinnon, jonka arvo ilmenee päivityksessä. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen. Palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa.

HENKILÖTIEDOT
Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman henkilön omaa suostumusta, eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Järjestäjä pidättää oikeuden julkaista voittajan nimen Facebook-sivuilla.

Tämän arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.

Turun kesäyliopiston Facebook-sivut: https://www.facebook.com/TurunKesaYliopisto/


Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.