Opiskelijalle

TERVETULOA OPISKELEMAAN TURUN KESÄYLIOPISTOON!

18.8.2020

Toimitaan yhdessä vastuullisesti ja vältetään koronaviruksen tarttuminen
Seuraamme viranomaistiedotusta ja noudatamme THL:n ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksia.
Lähiopetuksessa järjestetään turvavälit ja tarvittaessa muutetaan opetustapaa. Opetustiloissa kiinnitetään huomiota siivous- ja käsihygieniaan.
Pyydämme osallistujia huolehtimaan käsihygieniasta ja turvavälien toteutumisesta eri tilanteissa. Lähiopetukseen voi osallistua vain terveenä ja oireettomana.
Ajantasaista tietoa koronaviruksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.


Opiskelijan oppaan tarkoituksena on auttaa sinua löytämään tietoa opiskelusta Turun kesäyliopistossa.

Turun kesäyliopisto järjestää koulutusta kaikille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Tarjolla on myös kohdennettua tilauskoulutusta yrityksille ja ryhmille. Olemme suunnitelleet sinua varten monipuolisen kurssivalikoiman, jossa on kursseja niin oman osaamisen kehittämiseen ja täydentämiseen kuin harrastukseksi. Kesäisestä nimestämme huolimatta järjestämme koulutuksia ympärivuotisesti.

Yleistä
Kielikurssit
Avoin yliopisto-opetus
Tenttitulokset ja todistukset
Muuta hyödyllistä tietoa ja linkkejä

Verkkokoulutuksiin liittyvät ohjeet

Open Badge -osaamismerkit

Facebook-arvonnan säännöt

 


Yleistä

 • Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua kursseillemme nettilomakkeella, puhelimitse tai sähköpostitse. Poikkeuksena ovat koulutukset, joiden kohdalla on mainittu erillisestä hakumenettelystä. Kurssiohjelmassa on mainittu kurssikohtainen viimeinen ilmoittautumispäivä, johon mennessä on hyvä ilmoittautua. Tietysti ilmoittautuminen kannattaa tehdä mahdollisimman ajoissa, jotta varmistat pääsysi kurssille. 

Ennen kurssin alkua saat meiltä vahvistusviestin sähköpostitse. Huom: Jos viestiä ei löydy sähköpostistasi, tarkista myös roskapostikansio. Roskapostisuodatin on saattanut siirtää viestimme sinne.

 • Kurssimaksu

Lähetämme sinulle kurssimaksun suorittamista varten laskun sähköpostitse noin viikko ennen kurssin alkua. Osan kursseista voi maksaa kolmessa erässä (kurssiesittelyssä on tällöin mainittu tämä mahdollisuus). Maksumuistutuksesta perimme 5 €.

 • Opiskelija-alennus

Kesäyliopisto myöntää Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnasta alennuksen kaikkien Suomen tiede- ja taideyliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen perustutkinto-opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi omaan korkeakouluunsa. Näiden kurssien kohdalla opiskelijahinta on erikseen mainittu. Täytä ilmoittautumislomakkeelle tiedot oppilaitoksesta, opiskelemasi pääaine sekä opiskelijanumero/-tunnus. Varaudu esittämään opiskelijakortti/-todistus koulutuksessa.

Olet oikeutettu opiskelijahintaan opintopisteytetyillä kielikursseilla, jos opiskelet päätoimisesti yliopistossa, korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa, ammatillisessa oppilaitoksessa, lukiossa tai peruskoulussa.

Opiskelija-alennus on henkilökohtainen eikä sitä voida soveltaa organisaation maksamiin kurssimaksuihin.

 • Ryhmäalennus

Mikäli työpaikalta ilmoittautuu samanaikaisesti ja osallistuu samaan koulutukseen vähintään kolme henkilöä, osallistumismaksusta saa 10 prosentin ryhmäalennuksen.


Kielikurssit

Tarjoamme monipuolisen kielikurssivalikoiman alkeis-, jatko-, kielioppi- ja keskustelukursseja. Kurssin pituus vaihtelee viikosta muutamiin kuukausiin.

 • Kielitaitotaso

Kielikurssien kuvauksissa on mainittu kielitaitotaso, jonka tarkoituksena on auttaa oikean kurssin valitsemisessa. Tutustu tasokuvauksiin tästä: Taitotasoasteikko 
Jos et ole varma vastaako kurssin sisältö tai kielitaitotaso oppimistarpeitasi, olethan yhteydessä toimistoon ennen ilmoittautumista. 

 • Kielikurssien opintopisteet ja suoritustapa

Opintopisteytetyt kielikurssit kurssit vastaavat Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen järjestämää vastaavansisältöistä ja -laajuista kurssia. Suosittelemme, että korkeakouluopiskelijat varmistavat opintojakson korvaavuuden omasta tiedekunnastaan ennen opintojen alkua. Opintopisteytettyjen kielikurssien suoritustapa: aktiivinen läsnäolo (vähintään 80%) ja tentti. Kursseille voi osallistua myös ilman opintopisteiden suorittamista.

 • Kielitutkinnot

Yleisiin kielitutkintoihin voi osallistua kuka tahansa riippumatta siitä, miten ja missä on kielitaitonsa hankkinut. Suomen kielen testit on tarkoitettu maahanmuuttajille tai ulkomaalaisille; kaikki muut kielitestit soveltuvat suomalaisille, joiden äidinkieli on joko suomi tai ruotsi.

 • Finnish for Foreigners at Turku Summer University

The Summer University of Turku organises Finnish language courses for foreigners throughout the year enabling students to study the whole year without a pause. The course selection includes courses for beginners as well as for more advanced students.
If you have questions about the contents or the language of any course, please contact our office before enrolling. Enrolments are binding. 
Please find more information here >>  (The table presents our Finnish course curriculum). All Finnish for Foreigners courses you can find here >>


Avoin yliopisto-opetus

Avoimeen yliopisto-opetukseen ovat tervetulleita kaikki opinnoista kiinnostuneet - avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille! Avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja.

 • Avoin yliopisto-opetus on mahdollisuus mm.

- tutustua yliopisto-opiskeluun ja eri oppiaineisiin
- kehittää itseään ja oppia uutta
- parantaa ammatillisia valmiuksia ja työelämätaitoja
- opiskella tutkintotavoitteisesti liittämällä opinnot myöhemmin osaksi yliopistotutkintoa
- valmentautua valintakokeisiin
- ha­keutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta
- laajentaa tutkintoa sivuaineopinnoilla
- saada tieteellistä taustaa ajankohtaisille ilmiöille.
Lähde: http://www.avoinyliopisto.fi/fi-FI/Neuvonta/

 • Yhteistyö ja verkko-opiskelumahdollisuus

Teemme yhteistyötä monien Suomen yliopistojen kanssa, jotta sinulla olisi mahdollisuus opiskella ja täydentää osaamistasi Turussa! Tarjonnassamme on opintoja mm. Turun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun avoimista yliopistoista. Eri avointen yliopistojen käytänteitä ja ohjeita käydään läpi opintojen alussa. Lähiopetus ja tentit järjestetään Turussa.  

Mikäli opintojaksolla on mahdollisuus verkko-opiskeluun, löydät tiedon opintojakson ohjelmasta. Verkko-opiskelu mahdollistaa tehokkaan ja sinulle ajasta ja paikasta riippumattoman osallistumisen luennoille.

Avoin yliopisto-opetus voi koostua myös pelkästä lähiopetuksesta tai monimuoto-opetuksesta, joka sisältää mm. luentoja, itsenäisiä tehtäviä ja tutustumiskäyntejä. Tiedot löytyvät opintojen ohjelmasta.

 • Perus- ja aineopinnot

Opinnot koostuvat perusopinnoista ja aineopinnoista. Mikäli haluat suorittaa molemmat, aloita perusopinnoista ja jatka niiden jälkeen aineopintoihin. Aineopintoihin jatkamisen edellytyksenä on yleensä se että perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Perus- ja aineopinnot koostuvat opintojaksoista. Yksittäisille opintojaksoille voi myös osallistua, ellei ole toisin mainittu opintojaksoesittelytekstissä. Opintojaksojen avulla voit mm. ensin tutustua opintoihin/aiheeseen, suorittaa puuttuvia opintojaksoja yliopisto-opinnoistasi tai osallistua ihan harrastusmielessä.

”Avoimet yliopisto-opinnot ovat aina osia yliopisto-tutkinnoista. Tutkinnon osien suorittaminen ei kuitenkaan anna oikeutta suoraan yliopistotutkinnon suorittamiseen, mutta opinnot voi sisällyttää tutkintoon, jos myöhemmin saa opiskeluoikeuden yliopistossa valintakokeen tai ns. väylän kautta.” 

 • Maksu

Perus- ja aineopinnot voit maksaa myös erissä (max 3 erää). Mainitse asiasta ilmoittautumisen yhteydessä lomakkeen ”Lisätiedot”-kentässä.

 • Tavoitteena tutkinto

Avoimien yliopisto-opintojen avulla ei voi suorittaa korkeakoulututkintoa, mutta opinnot voi mahdollisesti sisällyttää tutkintoon, mikäli saa opiskelupaikan avoimen väylän kautta tai pääsee yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi opiskelijavalinnan kautta.

Mikä on avoimen yliopiston väylä?

Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan mahdollisuutta hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Kyseessä on erillisvalinta, jossa opiskelijat valitaan heidän aiemmin suorittamiensa yliopisto-opintojen ja muiden kriteerien perusteella ilman valintakoetta. Lue lisää tästä.

Turun kesäyliopistossa voit suorittaa mm. pakollisia kieliopintoja, joiden pitää olla suoritettuna, kun hakee opiskelemaan avoimen väylän kautta esim. Turun yliopiston humanistiseen tai kasvatustieteelliseen tiedekuntaan.

 • Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen viestintä 5 op
 • English Communication Skills/ Englannin kielen suullinen taito 2 op
 • Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op

Tenttitulokset ja todistukset

Tenttitulokset ja todistukset

Tenttituloksia voit tiedustella suoraan koulutussihteeriltä noin 2 viikkoa tenttitilaisuuden jälkeen tai toimistosta puh. 02 232 3302 tai email kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi. Tulokset ovat nähtävänä myös toimistossamme sen aukioloaikoina ma­–pe klo 10.00–15.30, os. Sirkkalankatu 4, Turku. Kurssien todistuksista ja suoritusotteista voit kysyä koulutussihteeriltä tai kesäyliopiston toimistosta.

Tenttipäivät (katso TENTIT)


Verkkokoulutuksiin liittyvät ohjeet

 • Verkkokoulutusten liveluennot voidaan jakaa Zoomin, Teamsin, Adobe Connect -yhteyden tai Skypen kautta.
 • Osallistumislinkki lähetetään sähköpostiisi viimeistään koulutuksen aloituspäivänä.
 • Osassa koulutuksissa voidaan käyttää lisäksi kesäyliopiston Moodle-oppimisalustaa materiaali- ja tehtäväalustana.

Z O O M
Zoom on etäkokouskäyttöön tarkoitettu ohjelmisto, joka toimii Windows, Mac, Linux, iOS ja Android -laitteilla. Zoom-luennolle voit osallistua joko lataamalla sovelluksen taikka selaimen kautta ilman sovelluksen lataamista (ks ***Lisäohje***). Suosittelemme käyttämään Chrome- tai Firefox-selainta. Mobiililaitteilla osallistuminen on mahdollista, mutta ei suositeltavaa.

Valmistautuminen ennen ensimmäiseen Zoom-opetukseen osallistumista:
Ensimmäisellä kerralla Zoom-linkkiä avatessa Zoom pyytää lataamaan launcher-lisäosan. Lisäosan lataamisen ei pitäisi viedä kovin kauan, ja sen voi tehdä myös etukäteen. Tässä kuvakaappaukset alkutoimista: https://www.ok-sivis.fi/palvelut/verkko-opinnot/zoom.html
Miten pääsen linjoille?
Kokeilethan yhteyden muodostamista hieman ennen tunnin alkua.
-Kytke mahdolliset headset-kuulokkeet koneeseen ennen kuin liityt kokoukseen
-Klikkaa saamaasi Zoom-linkkiä. Tietokoneen selaimeen tulee näkyviin Zoomin aloitusnäkymä
-Kirjoita etu- ja sukunimesi
-Liity mukaan klikkaamalla Join Meeting-painiketta
-Valitse Join with computer audio, jos sinulla on käytössä oma mikrofoni
Tämän jälkeen opetustilan pitäisi avautua itsestään. Mikäli tunti ei ole vielä alkanut, näkyviin tulee odotusikkuna. Kokeile tällöin liittyä mukaan uudestaan hieman myöhemmin.

Etäluennon aikana: Zoomin alavalikossa on chat-ikkuna, josta voit lähettää pikaviestejä kouluttajalle koulutuksen aikana. Pidä oma mikrofonisi mykistettynä (mute) aina, kun et käytä puheenvuoroa.

***Lisäohje***
Ensimmäistä kertaa Zoomissa?

Jos sinulla ei ole Zoom Meeting Client asennettuna, kokouslinkin painamisen jälkeen selain tarjoaa sen asentamista. Halutessasi voit hyväksyä tarjotun asennuksen, sillä osa kokouksen ominaisuuksista ei ole käytettävissä selaimen kautta.
**Liittyminen Zoom-sovelluksella (vaatii asennuksen):
1. Klikkaa Zoom-linkkiä, jonka olet saanut sähköpostiisi.  2. Hyväksy käyttöehdot ja sivun evästeet (About Cookies on This Site -> Agree and Proceed)  3. Asenna sovellus koneellesi valitsemalla Run  ja seuraa ohjeistusta.  4. Kun asennus on valmis, valitse Join Audio Conference by Computer niin pääset osallistumaan etäluennolle. 
Seuraavalla kerralla kun osallistut Zoom-kokoukseen, pääset mukaan suoraan annetusta linkistä (Open link).

**Liittyminen selaimella (ilman Zoom-sovelluksen asennusta):
1. Klikkaa Zoom-linkkiä, jonka olet saanut sähköpostiisi.  2. Hyväksy käyttöehdot ja sivun evästeet (About Cookies on This Site -> Agree and Proceed)  3. Jos haluat osallistua selaimen kautta lataamatta sovellusta, valitse download-näkymästä If you cannot run or download the application, join from your browser.  4. Hyväksy palveluehdot ja tietosuojakäytäntö I Agree.  5. Kirjaudu antamalla etu- ja sukunimesi (Your name -> Join) ja mahdollinen Zoom-kutsussa mainittu kokouksen ID-numero
Olet nyt mukana etäluennolla. Salli äänien kuuluminen klikkaamalla vihreätä Join audio by Computer -palikkaa.

T E A M S
Teams on osa Microsoft 365:tä, joten sinulla tulee olla Microsoft 365 -sovellukset yrityksille- tai Enterprise-käyttöoikeus, jotta voit käyttää Teamsia.
Kirjautuminen Teamsiin:
Käynnistä Teams valitsemalla Windowsissa Käynnistä -> Microsoft Teams (Mac-käyttäjät: siirry Ohjelmat-kansioon ja valitse Microsoft Teams). Kirjaudu sisään Microsoft 365-käyttäjänimellä ja -salasanalla.

A D O B E   C O N N E C T  (AC)

Voit testaa tietokoneesi ja selaimesi AC-yhteensopivuuden osoitteessa https://connect.funet.fi/common/help/en/support/meeting_test.htm 
Testiohjelma käy läpi laitteistosi ja kysyy tarvittaessa lupaasi asentaa selaimen lisäosat.

Pääset mukaan ac-yhteyden kirjautumissivulle sinulle jaetun osallistumislinkin kautta. Vierailijana kirjautuminen on valittuna valmiiksi. Kirjoita etu- ja sukunimesi sille varattuun kenttään ja paina ”Enter Room”.
Kytke äänilaitteet ennen kirjautumista. valita oikea laitetietokoneen ohjauspaneelistaja testata se. Kuulokkeissa tai sen johdossa saattaa olla oma äänen voimakkuuden säädin, samoin kuin kaiuttimissaKäytä langallista verkkoa, jos mahdollista. Sulje ylimääräiset ohjelmat.
Jos selain pyytää asentamaan laajennusta, toimi selaimen ohjeiden mukaan. Jos törmäät ongelmiin kirjautumisvaiheessa, kokeile ensin toista selainta.
Osallistuminen ac-luennolle mobiililaitteilla: Mobiililaitteella osallistuminen on mahdollista lataamalla Adobe Connect -sovellus (Play kauppa, App Store).

Koulutuksen aikana AC-tilan chat-palvelu on osallistujien käytössä kysymyksiä ja kommentteja varten. Myös äänipuheenvuoroa voi tarvittaessa pyytää. Tällöin suosittelemme osallistujille sankaluureja tai muuten hyvin toimivaa ääniyhteyttä.

S K Y P E

Valmistautuminen ennen ensimmäiseen Skype-opetukseen osallistumista:
Skype-opetukseen osallistuaksesi sinulla tulee olla Skype-sovellus ladattuna koneellesi. Jos sinulla on jo Skype, niin valitse linkistä aukeavasta laatikosta ”Avaa linkki” tai ”Käynnistä se nyt”. Jos sinulla ei ole skypeä asennettuna, voit ladata sen klikkaamalla osallistumislinkkiä ja valitsemalla ”Imuroi Skype”.

Miten pääsen linjoille?
Kokeilethan yhteyden muodostamista hieman ennen tunnin alkua.
1. Kytke mahdolliset headset-kuulokkeet koneeseen ennen kuin liityt kokoukseen. 2. Klikkaa saamaasi Skype-linkkiä. Käynnistä Skype tai lataa se. 3. Skype-sovellus aukeaa. 4. Valitse ”Liity vieraana” ja kirjoita OMA NIMESI (SUKU- ja ETUNIMI). 5. Liity mukaan klikkaamalla Liity keskusteluun-painiketta. Laita mikrofoni ja halutessasi myös Web-kamera päälle. Valitse laitteet, joita haluat käyttää. Opetustila aukeaa, kun valitset Aloita puhelu.
 

KESÄYLIOPISTON  M O O D L E -OPPIMISALUSTA
Moodle toimii koulutusten materiaali- ja tehtäväalustana ja se on käytössä vain osassa koulutuksia (mainittu koulutusesittelyssä ja osallistujalle lähetettävässä infoviestissä).
Kirjaudu Moodleen osoitteessa: https://moodle.snellmanedu.fi/
Käyttäjätunnuksesi on se sähköpostiosoitteesi, jonka olet antanut ilmoittautuessasi koulutukseen. Oletussalasana on lähetetty sähköpostiisi, vaihdathan sen ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Sinut on lisätty kurssialustalle ja löydät kurssin kohdasta Oma sivu ja myös vasemman reunan valikosta omien kurssiesi alta.

Olethan yhteydessä kesäyliopiston toimistoon p. 02 232 3302, mikäli sinulla on kysyttävää etäopetukseen liittyen.


Muuta hyödyllistä tietoa ja linkkejä

 • Tiedotus opintojen aikana

Opiskelijoille tiedotetaan mahdollisista kurssimuutoksista, peruuntumisista ym. sähköpostilla. Muistathan ilmoittaa meille, mikäli yhteystietosi muuttuvat!

 • Missä Turun kesäyliopiston opetus järjestetään?

Kurssit järjestetään Turussa ellei ohjelmassa toisin mainita. Käytämme mm. kesäyliopiston omaa luentosalia osoitteessa Sirkkalankatu 4, Turun yliopiston tiloja (yliopistoalueen kartta) ja keskustan kokoustiloja. Koulutukset, joiden lähiopetuksessa käytetetään tietokoneita, järjestetään pääosin Turun AKK:n Artukaisten toimipaikassa.
Kurssipaikka vahvistetaan osallistujille kurssikutsussa, joka lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse noin viikko ennen kurssin alkua.

 • Ovatko Turun kesäyliopiston opinnot päätoimisia vai sivutoimisia?

Opinnot ovat pääsääntöisesti sivutoimisia. Opinnot on suunniteltu siten, että ne voi suorittaa myös työn ohessa.

 • Erityisjärjestelyitä tarvitsevat opiskelijat (esteettömyys)

Järjestämme opetusta mm. Turun keskustan koulututustiloissa ja yliopistoalueella. Ota mielellään jo ennen koulutukseen ilmoittautumistasi yhteyttä toimistoomme, mikäli tarvitset erityisjärjestelyitä koulutuspaikan suhteen. Kesäyliopisto auttaa mahdollisuuksiensa mukaan järjestelyissä.

 • Kulkuyhteydet ja parkkipaikat

Toimistomme sijaitsee osoitteessa Sirkkalankatu 4, 20520 Turku (Kaivokadun ja Sirkkalankadun kulma, Turun yliopiston Sirkkalan kasarmialueen vieressä).
Parkkipaikkoja satunnaisesti Kaivokadun ja Sirkkalankadun varrella, lähin P-alue Aimopark (Kupittaanpuisto, Tahkonaukio tai Teknologiakiinteistöt).
Bussi nro 42 (keskusta - Varissuo) liikennöi Sirkkalankadulle, Turun seudun joukkoliikenteen aikataulut: Föli

 • Majoitus

Matkailu- ja majoitustietoja löydät Visit Turku -sivuilta.
Centro Hotel tarjoaa Turun kesäyliopiston asiakkaille edullista majoitusta Turun keskustassa: su-to 1hh 106 €/ vrk ja 2hh 124 €/ vrk,  pe-la 1hh 99 €/ vrk ja 2hh 124 €/ vrk (sis. buffet-aamiaisen, WLANin ja kuntosalikäynnin Fitness Palatsin kuntosalille, alv:n). Hinnat alkaen 1.1.2020, voimassa vain suoraan hotellilta tilattaessa. 
Tapulitalo - viiden tähden majatalo, os. Kaivokatu 14 - sijainti kesäyliopiston toimistorakennuksen 2. kerroksessa, sisäänkäynti Kaivokadun puolelta

 • Muutokset

Turun kesäyliopisto pidättää oikeudet ohjelmanmuutoksiin, esimerkiksi ajankohdan siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen. Muutoksista tiedotetaan ilmoittautuneille.

 • Kirjastot

Turussa on sekä yleisiä kirjastoja että korkeakoulukirjastoja, joiden palveluihin kannattaa tutustua. Tietoa kirjastoista ja niiden aukioloajoista saat niiden omilta nettisivuilta:

Turun kaupunginkirjasto: www.turku.fi/kirjasto
Turun yliopiston kirjasto: http://kirjasto.utu.fi
Åbo Akademin kirjasto: www.abo.fi/public/bibliotek
Turun ammattikorkeakoulun kirjasto: www.turkuamk.fi/kirjasto

 • Opiskelutaitojen kehittäminen

Hyödyllisiä linkkejä:
Opiskelutaidot.fi
Opiskelutaidot/ Aducate Avoin yliopisto

Kuopion Snellman-kesäyliopisto järjestää vuosittain maksuttomia kaikille korkeakouluopiskelijoille tarkoitettuja opiskelutaitoiltoja. Myös Turun kesäyliopiston opiskelijat voivat osallistua opiskelutaitoiltoihin Internetin välityksellä omalta tietokoneelta. Linkki Snellmann-kesäyliopiston sivuille: http://www.kuopionkesayliopisto.fi/s/opiskelutaidot

 • Sosiaalinen media

Seuraa meitä Facebookissa, Twitterissä @t_kesayliopisto, Instagramissa @turun_kesayliopisto

Kesäyliopiston henkilökunta neuvoo mielellään opintoihin, kursseihin ja koulutuksiin liittyvissä kysymyksissä. Soita toimistoomme p. 02 232 3302 tai laita sähköpostia osoitteeseen kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi !


Open Badge -osaamismerkit

Turun kesäyliopisto on ottanut käyttöönsä digitaaliset Open Badge -osaamismerkit, joiden avulla opiskelijoiden on helppo kertoa kursseilla kertyneestä osaamisesta muille.

 • Mitä Open Badge -osaamismerkit ovat?

Open Badge –osaamismerkit ovat digitaalisia ansiomerkkejä, jotka kertovat merkin kantajan taidoista, tiedoista ja osaamisesta. Osaamismerkkien avulla sinun on helppo kertoa osaamisestasi, sillä osaamismerkkejä voidaan jakaa esimerkiksi LinkedInissä, Twitterissä ja Facebookissa. Osaamismerkkien avulla voit luoda itsellesi sähköisen CV:een tai portfolion.

 • Mistä koulutuksista voin saada Open Badge -osaamismerkin?

Open Badge -osaamismerkit ovat käytössä seuraavissa koulutuksissa.

 

 • Kuinka voin saada Open Badge -osaamismerkin koulutuksesta?

Koulutuksista myönnetään osaamismerkkejä opiskelijoiden täyttämän hakulomakkeen perusteella. Hakulomake lähetetään linkkinä opiskelijoiden sähköpostiin yleensä koulutuksen loppupuolella. HUOM: Hakulomake on täytettävissä kolmen viikon ajan koulutuksen päätyttyä.

Hakulomakkeessa opiskelija vastaa kysymyksiin koulutuksen sisällöistä ja oppimansa soveltamisesta työssään tai arjessa. Hakemuslomake voi sisältää myös palautettavan tehtävän. Tarkemmat ohjeet löydät hakulomakkeesta.

Koulutuksen opettaja tarkistaa hakulomakkeesi. Saat sähköpostiisi tiedon hakemuksen hyväksymisestä ja osaamismerkin myöntämisestä noin 2 viikon kuluessa.

 • Minulle myönnettiin Open Badge -osaamismerkki; miten vastaanotan ja käytän merkkiä?

Open Badge -osaamismerkin vastaanottamiseksi sinun on kirjauduttavaa ilmaiseen ja suomenkieliseen Open Badge Passport -palveluun. Passportissa sinun on helppoa säilyttää ja hallitaan kaikkia sinulle myönnettyjä osaamismerkkejä. Voit kirjautua palveluun sähköpostiosoitteella, Facebook- tai LinkedIn -tunnuksella.

Passportissa voit hallita osaamismerkkiesi näkyvyyttä muille verkon käyttäjille. Palvelun avulla sinun on mahdollista jakaa osaamismerkkiäsi sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter ja LinkedIn). Jos sinulla on useampi osaamismerkki, voit luoda Passportin avulla merkeistä itsellesi sähköisen portfolio-sivun. Passportissa voit ladata osaamismerkin upotuskoodin kotisivuillesi tai blogiisi. Osaamismerkin voi myös ladata tietokoneellesi kuvatiedostona ja liittää osaksi perinteistä ansioluetteloa.

Tutustu Passportin käyttämiseen näillä palveluntarjoajan Youtube-videoilla:

Mikäli sinulla on kysyttävää Open Badge -osaamismerkeistä tai Open Badge Passport -palvelusta, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen toni.koskinen@turunkesayliopisto.fi tai soittaa 044 720 1149.


Facebook-arvonnan säännöt

Turun kesäyliopiston Facebook-arvonnan viralliset säännöt. Osallistu arvontaan kommentoimalla Facebook-päivitystä.

JÄRJESTÄJÄ
Arvonnan järjestää Turun kesäyliopisto. Arvonta ei ole Facebookin järjestämä, eikä se sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Facebookiin.

ARVONNAN AJANKOHTA
Arvontaan voi osallistua ajankohtana, joka ilmoitetaan päivityksessä. Osallistumisajan ulkopuolella tulleita kommentteja ei oteta huomioon.

OSALLISTUMINEN ARVONTAAN
Arvontaan osallistutaan kommentoimalla Turun kesäyliopiston Facebook-päivitystä. Kommentoimalla päivitystä osallistuja hyväksyy nämä säännöt.

VOITTAJAN VALINTA
Voittajan arpoo Turun kesäyliopiston Facebook-tiimistä koostuva raati. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Facebookin kautta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta neljäntoista (14) päivän kuluessa kilpailun päättymisestä, valitaan uusi voittaja. Järjestäjän työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua arvontaan.

PALKINNOT
Voittaja saa Facebook-päivityksessä ilmoitetun palkinnon, jonka arvo ilmenee päivityksessä. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen. Palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa.

HENKILÖTIEDOT
Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman henkilön omaa suostumusta, eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Järjestäjä pidättää oikeuden julkaista voittajan nimen Facebook-sivuilla.

Tämän arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.

Turun kesäyliopiston Facebook-sivut: https://www.facebook.com/TurunKesaYliopisto/


Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.