Koulutukset

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2017-2019

Kuvaus

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Osa koulutuksen käyneistä tekee työnohjausta oman työn ohella ja osa itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä asiakastyöhön sekä ihmisten että itsensä ohjaamiseen. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja.

Työnohjauksessa dialogiset lähestymistavat yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat työnohjaukseen osallistuvien työtä ja koko elämää.

Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina ja täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle. Koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä. Koulutus antaa monipuoliset valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja prosessikonsulttina.

Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n asettamat  kriteerit työnohjaajakoulutukselle, mikä mahdollistaa osallistumisen työnohjaajapalvelujen kilpailutuksiin.

Koulutuksen järjestävät Turun kesäyliopisto ja Dialogic. Lue lisää koulutusyhteisöstä www.dialogic.fi.

Aika05.09.2017 - 31.12.2019

Syksyn 2017 lähipäivät:

5.-6.9.
26.-27.10.
28.-29.11.
18.-19.12.

PaikkaTurun kesäyliopisto
Kohderyhmä

Työnohjaajana ja prosessikonsulttina toimimisesta sekä dialogisesta työelämän kehittämisestä kiinnostuneille ihmisille, joilla on vähintään opistotason peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjauksesta tai konsultaatiosta.  

TavoiteKoulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa.
Opintopisteet60 op
SisältöKeskeisimpinä sisältöalueina ovat:

 • sosiaalinen konstruktionismi
 • dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys
 • yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • työnohjaajan identiteetti ja etiikka.
Kouluttajat

Pekka Holm, sosiaalityöntekijä, lastenpsykoterapeutti ja perheterapeutti (VET), koulutuksen johtaja
Tiina Ahonen, sosiaalikasvattaja, perhe- ja pariterapiakouluttaja
Päivi Jordan-Kilkki,
MuM, mu­siik­ki­te­ra­peut­ti, perhe- ja pariterapiakouluttaja Aapo Pääkkö, Sosiaalikasvattaja, perheterapeutti (VET), työnohjaaja, työnohjaajakouluttaja

 

Kuva Dialogic.fi

SuoritustapaLähiopiskelu muodostuu 18:sta 2 päivän jaksosta sisältäen

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua (16 pv)
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta (16 pv)
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta (4 pv).

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen

 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta.

Ohjattu etäopiskelu sisältää

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 48 oppituntia.
Lisätietoja

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai 0400 615 614

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai 02 278 1811

Lisätietoja hakeutumisesta

Koulutukseen valitaan osallistujat hakemusten ja haastattelun perusteella.
Täytä ensin ilmoittautuminen nettilomakkeellaamme ja sen jälkeen lähetä vapaamuotoinen  hakemus (max 2 sivua), josta tulee käydä ilmi:

 • hakijan nimi, ikä sekä yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen oma terapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemukset toimitetaan 1.6.2017 mennessä osoitteeseen kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi.

Muu informaatio

Palautetta Dialogicin koulutuksesta


”Valitsin Dialogicin koulutuksen, koska moni kollegani suositteli juuri ko. koulutusta. Lähdin hakemaan työnohjaajan pätevyyttä, mutta sain odottamaani enemmän. Koulutuksen myötä ratkaisukeskeinen viitekehykseni ja koko toimintatapani on moniulotteistunut ja olen saanut uusia eväitä myös työhöni työterveyspsykologina: kykenen nyt tietoisemmin vahvistamaan työyhteisöjen ja ryhmien dialogisuutta, mikä puolestaan synnyttää uusia näkökulmia, vahvistaa luovuutta ja toimijuudentunnetta työyhteisöjen moniulotteisissa tilanteissa. Koulutus ja innostavat kouluttajamme ovat antaneet vahvan ja turvalliselta tuntuvan pohjan haastavaan ja antoisaan työnohjaajan työhön. Suosittelenkin koulutusta samalla lämmöllä kuin kollegani suosittelivat sitä minulle!”
- Kati Lämsä, työterveyspsykologi ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, Oulu

 

Hinta

6900 €

Huom! Maksun voi maksaa useammassa erässä (max 5 erää opintojen aikana).

Ilmoittautumiset31.07.2017 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.