Koulutukset

Voimauttavan valokuvan menetelmäkoulutus Marjaniemen kartanossa

Kuvaus

http://www.villamarjaniemi.fi/
Katso video: http://www.villamarjaniemi.fi/yritysinfo

Ihmistyön keskeiset teemat, kuten minäkuva, elämänhistoria, perhesuhteet tai ryhmän dynamiikka ovat usein tunnepitoisia ja abstrakteja asioita, joita on vaikea tavoittaa työn perinteisellä työvälineellä, puheen ja kielen avulla. Voimauttavan valokuvaprosessin avulla pyritään rakentamaan syvempiä ymmärretyksi ja nähdyksi tulemisen kokemuksia ja moniäänisyyttä esimerkiksi perheenjäsenten, vertaisryhmän tai luokkayhteisön jäsenten tai asiakkaan ja työntekijöiden välille.

Voimauttava prosessi perustuu dialogisuuteen, jossa asiakkaan ja työntekijän väliltä poistuu työhön usein sisältyvää valtataistelua, jolloin valokuvaprosessista rakentuu moniääninen ja kunnioittava tila, jossa asiakkaan oma identiteettityö ja hänessä olevat voimavarat pääsevät esille. Keskiössä on asiakkaan sekä hänen ympärillään olevien ihmisten kyky vuorovaikutukseen.


Pedagogisessa työssä menetelmä tukee esimerkiksi opetettavan aineksen omakohtaista, syvällistä ja moniäänistä ymmärtämistä, oppilas-opettajasuhteen ja ryhmädynamiikan rakentumista sekä opiskelijan myönteistä käsitystä itsestään oppijana. Työyhteisön kehittämisessä menetelmän avulla vahvistetaan työn merkityksellisyyden kokemusta, työyhteisön arvostavia ja kuuntelevia vuorovaikutustapoja, tutkitaan arvoja ja tehdään näkyväksi kuormittavan vastavoimaa.

Aika20.09.2017 - 29.05.2018

1. opintojakso ke 20.9.2017
2. opintojakso ma-ti 9.-10.10.2017
3. opintojakso to 16.11.2017
4. opintojakso ma-ti 22.-23.1.2018
5. opintojakso ma 19.3.2018
6. opintojakso ma-ti 28.-29.5.2018

Koulutuspäivät: klo 9.00-19.00. Kuvauspäivinä harjoitukset saattavat jatkua pidempäänkin.

PaikkaVilla Marjaniemi
Marjaniementie 50, 20100 Turku
Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen ja sosiaalialan työntekijöille.

EsitiedotOsallistujalta ei vaadita etukäteen valokuvaustaitoja.
TavoiteKoulutus antaa perusteet-tason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää osana työntekijän omaa perustehtävää sosiaali-, terveys- ja opetusalalla tai työyhteisön kehittämisessä.
Opintopisteet8 op
Sisältö

Prosessiin kuuluvat harjoitustehtävät toteutetaan oman työyhteisön asiakkaiden, oppilaiden tai potilaiden ja heidän verkostonsa kanssa. Prosessin keskiössä on asiakkaan identiteettityö ja korjaava nähdyksi tuleminen sekä asiakkaan, hänen läheistensä sekä työntekijöiden keskinäisen vuorovaikutuksen dialogisuuden parantaminen. Prosessiin kuuluu myös työhyvinvointia ja työn merkityksellisyyden kokemusta lisäävä työyhteisön kehittämistehtävä.

Osallistujan henkilökohtainen prosessi kulkee opintojen punaisena lankana. Osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään, sekä työntekijöiden että asiakkaiden (oppilaiden, potilaiden) kanssa. Kaikkien opintojaksojen välillä on itsenäisiä harjoitustehtäviä, joihin osallistuja hakee henkilökohtaista elämäntilannettaan sekä työyhteisönsä ajankohtaista tarvetta palvelevan näkökulman.

Katso tästä Miina Savolaisen esitys pähkinänkuoressa voimauttavan valokuvan menetelmästä, ja tästä vuoden 2015-2016 opiskelijan mietteitä koulutuksesta.

Kouluttajat

sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen

Miina Savolainen on helsinkiläinen yhteisötaiteeseen painottunut valokuvaaja, taide- ja sosiaalikasvattaja. Taiteellisen työn ohella hän tutkii, kehittää ja opettaa valokuvan käyttöä pedagogisena ja terapeuttisena menetelmänä. Työn tuloksena on syntynyt voimauttavan valokuvan menetelmä, jota sovelletaan erityisesti hoito- ja kasvatusalojen täydennyskoulutuksessa sekä työyhteisöjen kehittämisessä. Miina Savolainen on innostava ja paneutunut opettaja, joka on täydennys-kouluttanut 2000-luvun alusta 3 000 hoito- ja pedagogisten alojen ammattilaista soveltamaan voimauttavan valokuvan menetelmää asiakastyössään ja työyhteisön kehittämisessä.

Lisätietoja

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai 0400 615 614
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai 02-278 1811

Lisätietoja hakeutumisestaKoulutukseen ilmoittautuneille lähetetään erillinen hakulomake.
Koulutukseen voidaan ottaa 16 osallistujaa.
Muu informaatio

Tutustu myös:
Tv-sarja "Valokuvan voimaa" Yle Teemalla
Lue lisää aiheesta myös blogistamme: teksti 1 ja teksi 2

Hinta

1950 €

Hinta sisältää koulutuksen ja henkilökohtaisen ohjauksen, kamerakaluston käytön, käytettävät filmit ja kuvien kehityksen. Hintaan sisältyy myös aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvi. Ilmoita Lisätietoja-kohdassa mahdollinen erityisruoka-valiosi.

HUOM! Maksun voi suorittaa kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset14.09.2017 mennessä
Peruutusehdot

Opiskelijavalinta tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Valituilta pyydetään sitovat vahvistukset opiskelupaikan vastaanottamisesta. Kun osallistuja on vahvistanut opiskelupaikan vastaanottamisen, osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.


Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.

Haluatko tietoa alkavista kursseista?