Koulutukset

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet (10 op) Marjaniemen kartanossa

Kuvaus

Ihmistyön keskeiset teemat, kuten minäkuva, elämänhistoria, perhesuhteet tai ryhmän dynamiikka ovat usein tunnepitoisia ja abstrakteja asioita, joita on vaikea tavoittaa työn perinteisellä työvälineellä, puheen ja kielen avulla. Voimauttavan valokuvaprosessin avulla pyritään rakentamaan syvempiä ymmärretyksi ja nähdyksi tulemisen kokemuksia ja moniäänisyyttä esimerkiksi perheenjäsenten, vertaisryhmän tai luokkayhteisön jäsenten tai asiakkaan ja työntekijöiden välille.

Voimauttava prosessi perustuu dialogisuuteen, jossa asiakkaan ja työntekijän väliltä poistuu työhön usein sisältyvää valtataistelua, jolloin valokuvaprosessista rakentuu moniääninen ja kunnioittava tila, jossa asiakkaan oma identiteettityö ja hänessä olevat voimavarat pääsevät esille. Keskiössä on asiakkaan sekä hänen ympärillään olevien ihmisten kyky vuorovaikutukseen.


Pedagogisessa työssä menetelmä tukee esimerkiksi opetettavan aineksen omakohtaista, syvällistä ja moniäänistä ymmärtämistä, oppilas-opettajasuhteen ja ryhmädynamiikan rakentumista sekä opiskelijan myönteistä käsitystä itsestään oppijana. Työyhteisön kehittämisessä menetelmän avulla vahvistetaan työn merkityksellisyyden kokemusta, työyhteisön arvostavia ja kuuntelevia vuorovaikutustapoja, tutkitaan arvoja ja tehdään näkyväksi kuormittavan vastavoimaa

Koronakevään aikana saadut voimauttavan valokuvan koulutusten parhaat etäkokemukset on hyödynnetty: koulutukseen on lisätty voimauttavan valokuvan tunneherkkiä, dialogisia ja kasvokkaisia etävälineitä.

Mikäli lähijaksoja koronatilanteen vuoksi järjestetään etänä, etäkokoontumisia hyödynnetään menetelmän työotteen siirtämiseksi myös oman arkityön etätilanteisiin, emotionaalisesti merkityksellisellä tavalla. Tarvittaessa myös kontaktiopetuksessa toteutuvat lähijaksot voidaan toteuttaa siten, että osa ryhmästä voi olla kasvokkain yhteydessä muun ryhmän kanssa kotoaan käsin. Jokaiselle osallistujalle etsitään joustavat tavat osallistua siten, että etänäkin osallistuva saa koulutuksesta kokemuksellisesti yhtä rikkaan kokonaisuuden kuin lähijaksoihin mukaan pääsevät osallistujat.

Aika03.02. - 16.12.2021

1. opintojakso ke 3.2.2021
2. opintojakso ke-to 14.-15.4.2021
3. opintojakso ke 16.6.2021
4. opintojakso ke-to 18.-19.8.2021
5. opintojakso to-pe 7.-8.10.2021
6. opintojakso ke-to 15.-16.12.2021

Koulutuspäivät: klo 9.00-19.00. Kuvauspäivinä harjoitukset saattavat jatkua pidempäänkin.

Seuraamme koronatilannetta ja tarvittaessa lähijaksoja toteutetaan joustavasti etäyhteyksien välityksellä. Jokaiselle osallistujalle etsitään turvallinen osallistumistapa, joten myös riskiryhmiin kuuluvat voivat osallistua koulutukseen.

Paikka

Koulutus järjestetään Turun Ruissalossa, viehättävässä ympäristössä kauniin luonnon keskellä Villa Marjaniemessä.

Villa Marjaniemi, Marjaniementie 50, 20100 Turku

Voit tutustua Villa Marjaniemeen http://www.villamarjaniemi.fi/
Katso video: http://www.villamarjaniemi.fi/yritysinfo

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen ja sosiaalialan työntekijöille.

EsitiedotOsallistujalta ei vaadita etukäteen valokuvaustaitoja.
TavoiteKoulutus antaa perusteet-tason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää osana työntekijän omaa perustehtävää sosiaali-, terveys- ja opetusalalla tai työyhteisön kehittämisessä.
Opintopisteet10 op
Sisältö

Prosessiin kuuluvat harjoitustehtävät toteutetaan oman työyhteisön asiakkaiden, oppilaiden tai potilaiden ja heidän verkostonsa kanssa. Prosessin keskiössä on asiakkaan identiteettityö ja korjaava nähdyksi tuleminen sekä asiakkaan, hänen läheistensä sekä työntekijöiden keskinäisen vuorovaikutuksen dialogisuuden parantaminen. Prosessiin kuuluu myös työhyvinvointia ja työn merkityksellisyyden kokemusta lisäävä työyhteisön kehittämistehtävä.

Osallistujan henkilökohtainen prosessi kulkee opintojen punaisena lankana. Osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään, sekä työntekijöiden että asiakkaiden (oppilaiden, potilaiden) kanssa. Kaikkien opintojaksojen välillä on itsenäisiä harjoitustehtäviä, joihin osallistuja hakee henkilökohtaista elämäntilannettaan sekä työyhteisönsä ajankohtaista tarvetta palvelevan näkökulman.

Katso tästä Miina Savolaisen esitys pähkinänkuoressa voimauttavan valokuvan menetelmästä.

Kouluttajat

sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen

Miina Savolainen on helsinkiläinen yhteisötaiteeseen painottunut valokuvaaja, taide- ja sosiaalikasvattaja. Taiteellisen työn ohella hän tutkii, kehittää ja opettaa valokuvan käyttöä pedagogisena ja terapeuttisena menetelmänä. Työn tuloksena on syntynyt voimauttavan valokuvan menetelmä, jota sovelletaan erityisesti hoito- ja kasvatusalojen täydennyskoulutuksessa sekä työyhteisöjen kehittämisessä. Miina Savolainen on innostava ja paneutunut opettaja, joka on täydennyskouluttanut 2000-luvun alusta 3 000 hoito- ja pedagogisten alojen ammattilaista soveltamaan voimauttavan valokuvan menetelmää asiakastyössään ja työyhteisön kehittämisessä.

Lisätietoja

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai 0400 615 614
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Osallistujat (maks. 16) valitaan vapaamuotoisen hakemuksen perusteella.

Mikäli haluat hakeutua tähän koulutukseen:
1. Täytä ensin nettisivujemme ilmoittautumislomake Ilmoittaudu koulutukseen -kohdasta.
2. Tämän lisäksi lähetä vapaamuotoinen hakemus Turun kesäyliopistoon.
Vain täyttämällä ilmoittautumislomakkeen sekä palauttamalla hakemuksen  olet mukana haussa!

Koulutuspaikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä ja vahvistetaan kouluttajan hyväksyttyä hakemukset.
Kun olemme saaneet vapaamuotoisen hakemuksen, saat tiedon koulutuspaikasta noin kahden viikon kuluessa.

Vapaamuotoinen hakemus: Kirjoita itsestäsi tiivis (max. 1,5 s.) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:
* nimi ja syntymävuosi
* koulutus (mainitse myös ammatillinen koulutus)
* nykyinen ammatti ja työpaikka
* aikaisempi työkokemus
* miten toivot voivasi soveltaa menetelmää omassa työyhteisössäsi?
* mitä odotat koulutukselta henkilökohtaisesti?
* muuta huomioitavaa
Vapaamuotoinen hakemus tulee lähettää Turun kesäyliopistoon sähköpostin liitteenä osoitteeseen kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi viimeistään 6.12.2020.

Muu informaatio

Voimauttavan valokuvan koulutusjärjestelyt lukukaudella 2020-2021 alkavissa koulutuksissa.

 

Tutustu myös:
Tv-sarja "Valokuvan voimaa" Yle Teemalla

Hinta

2290€

Hinta sisältää koulutuksen ja henkilökohtaisen ohjauksen, kamerakaluston käytön, käytettävät filmit ja kuvien kehityksen. Hintaan sisältyy myös aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi koulutuksen lähipäivinä. Ilmoita Lisätietoja-kohdassa mahdollinen erityisruokavaliosi.

Huom! Mikäli haluat maksaa maksun erissä (maks. kolme erää), ilmoita siitä myös ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohdassa.

Ilmoittautumiset06.12.2020 mennessä
Peruutusehdot

Koulutuspaikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä ja vahvistetaan kouluttajan hyväksyttyä hakemukset.
Osallistumisen voi peruuttaa kuluitta  sähköpostitse osoitteeseen kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi viimeistään 13.12.2020.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.