Koulutukset

Visuaalinen yritysviestintä - UYRJ0216

Aika02.03. - 24.03.2018

Luennot:
pe-la 2.-3.3.2018 pe klo 17-20.15 ja la klo 9-16
la 17.3.2018 klo 9-14

Harjoitusten purkukerrat (ryhmät sovitaan luentojen yhteydessä, opiskelja osallistuu yhteen purkukertaan):
Ryhmä 1: la 17.3. klo 14.15-17.00
Ryhmä 2: pe 23.3. klo 17.15-20.15
Ryhmä 3: la 24.3. n. klo 9-12
Ryhmä 4: la 24.3. n. klo 13-16

PaikkaTurun yliopiston tilat seuraavasti:
2.3. SIRKKALA Janus-sali
3.3. PharmaCity auditorio, It. Pitkäk. 4
17.3. SIRKKALA Janus-sali
23.3. SIRKKALA Janus-sali
24.3. SIRKKALA Janus-sali
- yliopistoalueen kartta: www.utu.fi/kartta
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kuvata yrityksen visuaalisen viestinnän osa-alueet
  • soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään
  • analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisunsa
  • toimia suunnittelupalvelun ostajana
Opintopisteet3 op
Sisältö

Visuaalisuus osana yritysviestintää. Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi: keskeiset käsitteet sekä katsaus alan kehitykseen. Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, kehittäminen ja lanseeraus sekä asiakkaan että suunnittelijan näkökulmasta. Kurssilla tehdään brändiä vahvistava suunnittelutyö, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana.

KouluttajatMarjo Kamila
Suoritustapa

Opetus- ja työmuodot: Luennot ja harjoitustehtävät (21 h) sekä kirjallisuus. Itsenäinen työskentely (60 h).

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoitustehtävät ja essee.

Kirjallisuus
  • Bruce & Bessant: Design in Business.
  • Pohjola Juha. ILME Visuaalisen identiteetin johtaminen. 2003.
  • Per Mollerup: Marks of Excellence. The history and taxonomy of trademarks. Per Mollerup. Paidon.
  • Hakala Jukka, Malmelin Nando: Radikaali brändi. 2007.

Muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

EmoyliopistoLapin yliopisto
Hinta

140 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 131,25 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Lapin avoimen yliopiston opintomaksu 8,75 € (maksetaan opintojen alkaessa ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Haluatko tietoa alkavista kursseista?