Koulutukset

Viittomakieli 3

Aika01.01. - 31.05.2021

kevät 2021 (tarkempi aikataulu vahvistuu myöhemmin)

PaikkaTurku
Tavoite
 • tuntee viittomakielen rakenteen peruspiirteet
 • ymmärtää viittoman rakenteen
  - osaa jakaa viittoman pienempiin osiin: käsimuoto, paikka, liike, orientaatio, ja ei-manuaaliset osat
 • tuntee uusien viittomien luomisen periaatteet
 • osaa käyttää viittomakielen peruslausetyyppejä omassa ilmaisussaan - osaa peruslauseen, kieltolauseen, vakuuttelulauseen ja kysymystä ilmaisevan lauseen osa luokitella viittomia semanttisiin luokkiin
  - osaa viittomakielen sanaluokkia, verbi- ja nominaaliviittomien jaottelun
  - osaa viittomien visuaalista elaborointia
Opintopisteet4 op
Sisältö
 • viittomiston kartuttaminen
 • peruslausetyypit
 • elaborointi
SuoritustapaLähiopetus 40 t.
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.
EmoyliopistoDIAK
Muu informaatio

Opintojakso on osa Viittomakielen perusteet (10 op) -opintokokonaisuutta. Viittomakielen perusteet -opinnoissa ei ole mahdollista ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.