Koulutukset

Viittomakieli 2

Aika22.10. - 10.12.2020

Lähiopetus:
22.10. klo 16.30–19.00
29.10. klo 16.30–19.00
3.11. klo 18.00–19.00
10.11. klo 16.30–19.00
19.11. klo 16.30–19.00
26.11. klo 16.30–19.00
3.12. klo 16.30–19.00
10.12.2020 klo 16.30–19.00

PaikkaTurku
Tavoite
  • osaa käyttää ilmeitä, eleitä ja kehoa viestin välittämiseen
  • osaa improvisoida ja esiintyä toisten edessä
  • osaa hallita esiintymisjännitystään ja -varmuuttaan
  • ymmärtää eri aistikanavien merkityksen ja käyttömahdollisuudet viestinnässä
Sisältö
  • viestintävälineet ja –kanavat sekä aistikanavat
  • esiintymistaito ja –varmuus
  • sanaton viestintä
Suoritustapa

Lähiopetus 20 t.
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, oppimispäiväkirja ”Kuurojen maailma – kuurous kielenä ja kulttuurina” sekä Itsenäinen ja paritehtävä. Jaksoon sisältyy myös vierailu kuurojen yhdistyksellä.

EmoyliopistoDIAK
Lisätietojakoulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02-278 1811
Muu informaatio

Opintojakso on osa Viittomakielen perusteet (10 op) -opintokokonaisuutta. Viittomakielen perusteet -opinnoissa ei ole mahdollista ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.