Koulutukset

Viittomakieli 1

Aika15.09. - 15.10.2020

Lähiopetus:
15.9. klo 16.30–18.30
17.9. klo 16.30–19.00
24.9. klo 16.30–19.00
1.10. klo 16.30–19.00
8.10. klo 16.30–19.00
15.10.2020 klo 16.30–19.00

PaikkaTurku
TavoiteOpiskelija osaa tuottaa yksinkertaisia itseensä ja lähipiiriinsä liittyviä peruslauseita suomalaisella viittomakielellä.
Opintopisteet2 op
Sisältö

Minä ja lähiympäristöni viittomakielellä

  • perustason olo- ja liikeverbejä
  • perustason ruumiintilaverbejä
  • kehoon kiinnittyvät vs. neutraalitilassa viittottavat perusviittomat

Viittomakielen lauseopin perusteet

  • yksikkö vs. monikko, alkeet
  • paikantamisen alkeet
  • sormiaakkoset
  • numeroiden alkeet

Kielen oppimisprosessien tasot, portaat ja oppimistasanne

Välikielet, transfer, interferenssi, kaksikielisyys

Suoritustapa

Lähiopetus 14 t.
Opiskelija tekee oman sukupuunsa viittomakielellä lähitunneilla opitun perusteella ja esittelee sen muulle opiskelijaryhmälle.

EmoyliopistoDIAK
Lisätietojakoulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02-278 1811
Muu informaatio

Opintojakso on osa Viittomakielen perusteet (10 op) -opintokokonaisuutta. Viittomakielen perusteet -opinnoissa ei ole mahdollista ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.