Koulutukset

Varhais- ja alkukasvatuksen ympäristöoppi

Aika15.05. - 02.06.2020

pe-la 15.-16.5.2020 pe klo 16.30-20.00 ja la klo 9-16
ma 1.6.2020 klo 16.30-20.00
ti 2.6.2020 klo 16.30-20.00

Tavoite

Opiskelija

 • harjaantuu ohjaamaan, innostamaan ja tukemaan lapsen luonnontieteellisten tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä
 • tuntee esi- ja alkuopetuksenympäristöopin osalta opetussuunnitelman perusteet ja sisältöjen keskeiset käsitteet
 • osaa hyödyntää arkisia tilanteitaja leikkejä osana tutkivaa ja toiminnallista oppimista
Opintopisteet2 op
Sisältö
 • esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman perusteetympäristöopin osalta
 • oppiaineille ja ikäryhmille soveltuvat oppijakeskeiset työtavat
 • toiminnalliset, tutkivat ja kokeilevat työtavat
 • luonnontieteellinen ajattelu, ympäristön ja ilmiöiden havainnointi ja kokemuksellisuusoppimisessa
 • lapsen luontosuhteen vahvistaminen
 • kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen menetelmiä sekä lähiympäristön hyödyntäminen oppimisessa
KouluttajatVastuuopettaja: FT Minna Hämäläinen
Suoritustapa

Kirjallinen tentti, harjoitustyö.
Kirjallisessa tentissä tentitään sekä kirjat että luentojen ja ryhmäopetuksen sisällöt. Osa opetuksesta voidaan toteuttaa opintokäynteinä.

Luento-opetus 10 t, Ryhmäopetus 10 t, Itsenäinen työskentely 34 t.

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:
1. Aho, L., Havu-Nuutinen, S. & Järvinen, H. 2003. Opetus, opiskelu ja oppiminen ympäristö- ja luonnontiedossa. Porvoo: WSOY.
TAI
Parikka-Nihti, M. & Suomela, L. 2014. Iloa ja ihmettelyä. Ympäristökasvatus varhaislapsuudessa. Jyväskylä: PS-kustannus.
2. Cantell, H. (toim.) 2004. Ympäristökasvatuksen käsikirja. Opetus 2000 sarja. Juva: PS-kustannus, s. 1-112 (Rauma), s. 116–214 (Turku).

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta

160 €
Opiskelijahinta 140 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 150/ 130 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.