Koulutukset

Varhais- ja alkukasvatuksen ympäristöoppi

Aika25.05. - 05.06.2019

la 25.5. klo 9-16
ma-ke 3.-5.6. klo 16.30-20.00

Paikka25.5. Ruissalon kasvitieteellinen puutarhan sali
3.-5.6. Turun yliopisto Sirkkalan alue Minerva-rakennus seminaarisali E121
Tavoite

Opiskelija

 • harjaantuu ohjaamaan, innostamaan ja tukemaan lapsen luonnontieteellisten tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä
 • tuntee esi- ja alkuopetuksenympäristöopin osalta opetussuunnitelman perusteet ja sisältöjen keskeiset käsitteet
 • osaa hyödyntää arkisia tilanteitaja leikkejä osana tutkivaa ja toiminnallista oppimista
Opintopisteet2 op
Sisältö
 • esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman perusteetympäristöopin osalta
 • oppiaineille ja ikäryhmille soveltuvat oppijakeskeiset työtavat
 • toiminnalliset, tutkivat ja kokeilevat työtavat
 • luonnontieteellinen ajattelu, ympäristön ja ilmiöiden havainnointi ja kokemuksellisuusoppimisessa
 • lapsen luontosuhteen vahvistaminen
 • kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen menetelmiä sekä lähiympäristön hyödyntäminen oppimisessa
KouluttajatVastuuopettaja: FT Minna Hämäläinen ja yliopisto-opettaja Tiina Laukkanen
Suoritustapa

Kirjallinen tentti, harjoitustyö.
Kirjallisessa tentissä tentitään sekä kirjat että luentojen ja ryhmäopetuksen sisällöt. Osa opetuksesta voidaan toteuttaa opintokäynteinä.

Luento-opetus 10 t, Ryhmäopetus 10 t, Itsenäinen työskentely 34 t.

I tentti 25.6.2019 klo 16.30-19.30 Turun yliopisto Educarium ls 1
II tentti 16.9.2019 klo 17.00-20.00 Turun yliopisto
III tentti 21.10.2019 klo 16.00-19.00 Turun yliopisto

Ensimmäiseen tenttiin ei ilmoittautumista. Tentteihin II-III ilmoittautumiset kirjallisesti Turun kesäyliopistoon 10 pv aikaisemmin os. kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi.

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:
1. Aho, L., Havu-Nuutinen, S. & Järvinen, H. 2003. Opetus, opiskelu ja oppiminen ympäristö- ja luonnontiedossa. Porvoo: WSOY.
TAI
Parikka-Nihti, M. & Suomela, L. 2014. Iloa ja ihmettelyä. Ympäristökasvatus varhaislapsuudessa. Jyväskylä: PS-kustannus.
2. Cantell, H. (toim.) 2004. Ympäristökasvatuksen käsikirja. Opetus 2000 sarja. Juva: PS-kustannus, s. 1-112 (Rauma), s. 116–214 (Turku).

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta

160 €
Opiskelijahinta 140 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 150/ 130 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset21.05.2019 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.