Koulutukset

Vanhuuden sairaudet ja lääkehoidot

Aika01.04. - 16.06.2019

Verkko-opinnot (huhti-kesäkuu 2019). Tarkempi aikataulu vahvistuu myöhemmin.

TavoiteOpiskelijalla on kokonaiskäsitys yleisimmistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävimmistä iäkkäiden ihmisten sairauksista sekä lääkehoidon periaatteista.
Opintopisteet6 op
Sisältö

Sairastavuus vanhalla iällä ja vanhuspotilaan erityispiirteitä. Yleisimmät sairaudet erityisesti muistisairaudet, verenkiertoelimistön sairaudet ja DM, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet. Vanhuksen masennus ja psykoottiset oireet. Hyvän lääkehoidon periaatteet. Alkoholi ja ikääntyminen.

Kouluttajatprof. Eija Lönnroos, LL Kristiina Hongisto ja
muut mahdolliset asiantuntijat
SuoritustapaVerkkoluennot ja lähitentti
Kirjallisuus

1). Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia.
Duodecim, 2013 (tai 2008), soveltuvin osin.
2). Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.): Geriatria. Arvioinnista kuntoutukseen. Edita Prima, Helsinki, 2008, soveltuvin osin.
3). Tilvis, R. ym. (toim.): Geriatria. 2010, soveltuvin osin.
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Hinta

140 €
Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 80 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 60 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset01.04.2019 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.