Koulutukset

Työyhteisösovittelijavalmennus

Kuvaus

Konfliktien avointa käsittelyä usein vältellään. Välttely ja liian myötämielinen toiminta konfliktitilanteessa ei paranna tilannetta, vaan konfliktiin tulee puuttua rohkeasti ja aktiivisesti. Konfliktien ratkaisu vahvistaa ihmissuhdetaitoja, lisää osapuolten itsekunnioitusta, pätevyyden tunnetta ja tyytyväisyyttä.
      
Esimiesten ja ylimmän johdon tuki työyhteisöjen konfliktitilanteissa on tärkeää, jotta pitkäkestoisilta ilmapiiriä ja henkilösuhteita rasittavilta tilanteilta vältyttäisiin. Konfliktit ovat henkilöstölle oppimistilanteita etenkin silloin kun niitä johdetaan ratkaisukeskeisesti.

Valmennuksen sisältö ja toteutus perustuvat niin sanottuun sovittelumenetelmään. Valmennuksen aikana harjoitellaan sovittelumenetelmää työpaikan olosuhteisiin soveltaen.

Valmennukseen sisältyy Suomen sovittelufoorumin (SSF) todistus perusvalmennuksen suorittamisesta.

Aika03.09. - 02.12.2020

to 3.9.2020 klo 9.30-16.45
pe 4.9.2020 klo 8.30-16.00
ke 2.12.2020 klo 8.30-16.00

PaikkaTurun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4
Kohderyhmä

Valmennus sopii henkilöille, jotka työssään joutuvat tekemisiin erilaisten ristiriitojen kanssa ja haluavat kehittää valmiuksiaan käsitellä konflikteja työyhteisöissä. Valmennus soveltuu esimiehille, HR-tehtävissä tai työterveyshuollossa toimiville sekä työsuojelu- ja luottamushenkilöille.

Sisältö

I Moduuli: Työyhteisösovittelun lähtökohdat

1. päivä

09.30-10.00  Kurssin avaus ja osallistujien esittäytyminen/odotukset
10.00-11.30  Konfliktin synty, kasvaminen ja eläminen yhteisössä
                        Sovittelumenetelmän synty ja taustat
                        Restoratiivinen sovittelu
                        Sovittelu ja oppiminen
11.30-12.30  Lounas
12.30-14.30  Sovitteluharjoitusten arviointia
14.30-14.45  Iltapäiväkahvi
14.45-16.45  Sovitteluharjoitusten arviointia

2. päivä

08.30-10.00  Sovitteluharjoitusten arviointia

10.00-11.30  Sovittelun merkitys ja soveltuvuus, sovittelun ohjaus
                        Sovittelun toteutustavat ja sovittelijan rooli
11.30-12.30  Lounas
12.30-16.00  Vuorovaikutuksen haasteet ja merkitys konfliktitilanteissa
                        Kielen ja puheen vaikutus todellisuuden muuttamisessa
                        Konflikteja ratkaisevan yrityskulttuurin edistäminen
                        Tutkimustuloksia, yhteenveto, valmennuksen päätös

(14.00-14.30  Iltapäiväkahvi)

II Moduuli: Sovittelun organisointi ja kokemuksista oppiminen

3. päivä

08.30-11.30  Työyhteisösovittelu osana organisaation HR-prosessia

                        Kokemusten jakamista ja yhteistä reflektointia
11.30-12.30  Lounas
12.30-16.00  Sovittelua edistävä johtajuus
                        Sovittelijana kasvaminen ja sovittelijan vastuut
                        Vertaistuen ja työnohjauksen merkitys

(14.00-14.30  Iltapäiväkahvi)

Kouluttajat

Sovittelun asiantuntijat, FT Timo Pehrman ja KM Ismo Saario

Timo Pehrman on Suomen Sovittelufoorumin hallituksen puheenjohtaja ja erittäin kokenut sovittelija. Hän väitteli kesäkuussa 2011 Lapin yliopistoon aiheesta: "Paremmin puhumalla – Restoratiivinen sovittelu työyhteisössä"

Lisätietojakoulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi tai 02 278 1812
Muu informaatio
Sovittelua on käytetty mm. seuraavissa tilanteissa:
  • Kiusaamiset
  • Esimiehen ja alaisen väliset konfliktit
  • Esimiesvallan väärinkäyttö
  • Stressi- ja työuupumustilanteet
  • Työajan käyttö
  • Varoitukset ja/tai irtisanomistilanteet
  • Työstä kieltäytymiset, töiden valikointi ja uusien työtapojen vastustaminen
  • Jatkuvien poissaolojen aiheuttamat tilanteet
  • Työtehtävien jakoon, rooleihin ja pelisääntöihin liittyvät epäselvyydet
  • Kuppikunnat, juorut, puhumattomuus ja pahanpuhuminen
Hinta

1200 €
Hintaan sisältyy esilukemisaineisto sähköisesti toimitettuna sekä ohjelman mukaiset lounaat ja kahvit.

Huom. Mikäli haluat maksaa kolmessa erässä, kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset20.08.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.