Koulutukset

Työlainsäädännön ajankohtaispäivä esimiehille ja HR-henkilöstölle

Aika10.04.2018

10.4.2018 klo 9-16
PaikkaTurku
Kohderyhmä

Koulutus soveltuu esim. esimiehille, henkilöstöpäälliköille, HR-henkilöstölle sekä muille työlainsäädännön tietoja työssään tarvitseville.

Sisältö

Työsuhteeseen ottaminen

 • Voidaanko ottaa uusia henkilöitä työhön?
 • Työpaikasta ilmoittaminen
 • Työnhakijan taustan selvittäminen
 • Haastattelu, työnhakulomakkeessa / haastattelussa tehtävät kysymykset
 • Huumetesti, alkoholin käytön selvittäminen
 • Valinta
 • Syrjintä ja suosinta työhönotossa

Työsuhteen ehdoista sopiminen

 • Työsopimuksen tekeminen
 • Muoto ja kesto, koeaika, työtehtävät, työaika, työpaikka, työpalkka, lisäedut, selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, työsopimuksen muuttaminen

Määräaikaiset ja osa-aikaiset

 • Perusteltu syy määräaikaisuudelle
 • Perusteen ilmoittaminen
 • Työsuhteen yhdenjaksoisuus
 • Hiljainen pidentyminen
 • Tasavertainen kohtelu
 • Vapautuvista työpaikoista tiedottaminen
 • Oikeus lisätyöhön
 • Vuosilomalain etuudet
 • Laittoman käyttämisen seuraamukset

Henkilötietojen käsittely - EU-asetus

 • Tarpeellisuusvaatimus
 • Henkilötietojen kerääminen
 • Työnantajan tiedonantovelvollisuus
 • Arkaluonteiset tiedot

Syrjimättömyys ja yhdenvertainen kohtelu

 • Yhdenvertaisuuslaki
 • Palvelussuhdelakien nimenomaiset velvoitteet / työnantajan yleisvelvoite

Työyhteisöongelmaan puuttuminen

 • Työnantajan / työnantajan edustajan velvollisuus
 • Ongelman tunnistaminen
 • Puuttumistavat: sisäiset keinot, ulkopuolinen apu
 • Lopputuloksen varmistaminen ja seuranta
 • Seuraamusten määrittely
 • Työkyvyttömyys / alentunut työkyky
 • Kiusaaminen

Työsuhteen päättäminen

 • Päättämistä edeltävät työnantajan velvollisuudet
 • Irtisanominen henkilökohtaisella perusteella
 • Purkaminen
 • Irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla
 • Alisuoriutuminen esimerkkinä
 • Muun työn tarjoaminen ja kouluttaminen
Kouluttajat

Työoikeuden professori Seppo Koskinen

Seppo Koskinen on arvostettu ja kokenut työlainsäädännön asiantuntija ja kouluttaja. Hän on osaa esittää vaikeatkin lakiasiat mielenkiintoisesti ja käytännönläheisesti.

Lisätietojakoulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02 278 1811
Hinta180 €
Ilmoittautumiset03.04.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista?