Koulutukset

Työikäisen terveys

Aika01.03. - 30.04.2019

Verkko-opinnot (maalis-huhtikuu 2019.) Tarkempi aikataulu vahvistuu myöhemmin.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä tavallisimmat työikäisen väestön terveysriskit ja yleisimmät kansansairaudet sekä niiden hoidon pääperiaatteet. Lisäksi opiskelija oppii arvioimaan työn ja elintapojen yhteyttä terveyteen ja työterveyshuollon roolia terveyden edistämisessä sekä kiiinnostuu
ajankohtaisista työikäisen väestön terveyteen liittyvistä kysymyksistä.

Opintopisteet5 op
Sisältö

Suomalaisen työikäisen väestön terveydentila, terveyskäyttäytyminen sekä yleisimmät terveysongelmat ja niihin vaikuttaminen (Käypä hoito-suositukset). Työn ja elintapojen yhteys terveyteen.Työkyvyn edistäminen ja työterveyshuollon keskeiset tehtävät.

Kouluttajat

prof. Kimmo Räsänen, työterveyshuollon kliininen opettaja Jarmo Heikkinen (luentotallenteet)

SuoritustapaVerkkoluennot ja oppimistehtävät
Kirjallisuus

Luentomateriaalin ohella soveltuvin osin seuraava kirjallisuus:
1). Työ ja terveys Suomessa 2012 -nettikirja
2). Työstä terveyttä -nettikirja (soveltuvin osin)
3). Kauhanen, J. ym.: Kansanterveystiede. WSOY, viimeisin painos

Hinta

140 €
Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset01.03.2019 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.