Koulutukset

Työelämän sosiaalipsykologia AY7025104

Aika07.10.2020 - 31.12.2021
PaikkaTurku
TavoiteOpiskelija hallitsee sosiaalipsykologian peruskäsitteet, teoriat ja menetelmät, saa teoriatiedon ja käytännön työelämään liittyvien esimerkkien yhdistämisen kautta yleiskuvan sosiaalipsykologian perusteista.
Opintopisteet3 op
SisältöOpintojakso antaa yleiskuvan sosiaalipsykologian peruskäsitteistä, teorioista ja menetelmistä.
KouluttajatPsM Tiina Immonen
Suoritustapa

Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtäväesseen laatiminen yksilötyönä tai verkkotentti tai kirjallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.

  • Oppimistehtävien vaihtoehtoiset palautuspäivät:
  • Verkkotentti: 7.10.2020, 9.12.2020, 17.2.2021, 14.4.2021, 9.6.2021
  • Yleiset tenttipäivät: 26.10.2020, 9.11.2020, 14.12.2020, 18.1.2021, 1.2.2021, 1.3.2021, 12.4.2021, 3.5.2021, 14.6.2021

Syksyn 2021 aikataulut vahvistuvat myöhemmin.

Kirjallisuus

Muutokset kirjallisuuteen mahdollisia.

Tentittävä kirjallisuus:
1) Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2014). Arjen sosiaalipsykologia. 1.–4. painos. JA
2) Ahokas, M. ym. (2013). Sosiaalipsykologia. TAI Lahikainen, A. R. & Pirttilä-Backman, A-M. (2009). Sosiaalipsykologian perusteet.

Oppimistehtävä:
Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2014). Arjen sosiaalipsykologia. 1–4 painos.
Lisäksi vähintään yksi seuraavista tai jokin muu valitsemaasi aihepiiriin sopiva sosiaalipsykologian alaan kytkeytyvä teos:
1) Ahokas, M., Ferchen, M., Hankonen, N., Lautso, A. & Pyysiäinen, J. (2016). Sosiaalipsykologia. 3.–8. painos.
2) Burr, V. (2004). Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä.
3) Brown, R. (2003). Group processes: Dynamics within and between groups.
4) Erwin, P. (2005). Asenteet ja niihin vaikuttaminen.
5) Helkama, K., Myllyniemi, R. & Liebkind, K. (2013). Johdatus sosiaalipsyko-logiaan. 3.–9. painos.
6) Hewstone, M., Stroebe, W. & Jonas, K. (eds.) (2015). Introduction to social psychology.
7) Hogg, M-A. & Tindale, S. (eds.) (2007). Blackwell handbook of social psychology. Group processes.
8) Kuusela, P. (toim.) (2007). Sosiaalipsykologia: yksilöstä yhteiskuntaan.
9) Kuusela, P. & Saastamoinen, M. (2014) Hyvän elämän sosiaalipsykologia: toimijuus, tunteet ja hyvinvointi.
10) Lahikainen, A.R. & Pirttilä-Backman, A-M. (2009). Sosiaalipsykologian perusteet.
11) Lahikainen, A.R. ym. (toim.) (2012). Sosiaalipsykologian sukupolvet.
12) Levine, J. M. (ed.) (2013). Group processes.
13) Liebkind, K. (toim.) (2006). Monikulttuurinen Suomi: etniset suhteet tutkimuksen valossa.
14) Pennington D. (2010). Pienryhmän sosiaalipsykologia.
15) Pirttilä-Backman ym. (toim.) (2005). Arvot, moraali ja yhteiskunta: sosiaalipsy-kologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen.
16) Pohjanheimo, E. (2015) Työyhteisön vuosi: sosiaalipsykologinen selviytymisopas.
17) Pohjanheimo, E. (2012).Johda ihmistä: sosiaalipsykologiaa johtajille.
18) Solares, E. & Liebkind, K. (2012). Ryhmienväliset ennakkoluulot ja niihin vaikuttaminen. Psykologia 05–06/2012, 357–368.
19) Stangor, C. (2016) Social groups in action and interaction.

EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto
Hinta

80 €
Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 30 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset07.10.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.