Koulutukset

Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus 1: Tieteellinen tutkimus tutuksi AY7025114

Aika17.09.2018 - 31.12.2019
TavoiteOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet ja käsitteet. Hän tuntee yleisimmät tutkimusmenetelmät sekä tietää tutkimuksen teon vaiheet ja sen luotettavuuden kysymykset. Lisäksi opiskelija tunnistaa tutkimuksen tekemisen eettiset ulottuvuudet tutkimusprosessin eri vaiheissa.
Opintopisteet2 op
SisältöOpintojaksolla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä tutkimustyön menetelmällisiin ja eettisiin lähtökohtiin.
Kouluttajatsuunnittelija Leila Peiponen
Kirjallisuus

opettajan määrittelemä lähdekirjallisuus

EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto
Ilmoittautumiset03.09.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.