Koulutukset

Turvallisuusjohtaminen

Kuvaus

Aika30.08.2018

30.8.2018 klo 8.30-15.30

Paikka

Turun Aikuiskoulutuskeskus, Artukaistentie 13

Kohderyhmä

Koulutus sopii esim. johto-, esimies- tai asiantuntijatehtävissä toimivalle, joka haluaa saada näkökulmia ja työkaluja turvallisuusasioiden toteuttamiseen ja johtamiseen organisaatiossaan.

Tavoite
  • ymmärtää turvallisuusjohtamisen merkitys osana organisaation johtamista
  • osata hahmottaa yritysturvallisuuden viitekehys omassa organisaatiossa
  • tiedostaa oma vastuu ja rooli turvallisuusjohtamisessa
  • saada käytännön työkaluja turvallisuuden johtamiseen
  • harjoitella turvallisuusjohtamista
Sisältö

Päivän aikana käsitellään kattavasti turvallisuuden ja riskienhallinnan merkitystä organisaation häiriöttömän toiminnan varmistamisessa. Johtamisella on prosessissa keskeinen rooli niin lakisääteisten vastuiden ja velvoitteiden kuin omaehtoisten toimenpiteidenkin näkökulmasta. Aihetta lähestytään vuorovaikutteisesti käytännön esimerkkien kautta.

  • Johdanto turvallisuusjohtamiseen työpaikoilla
  • Yritysturvallisuusmalli – tapa ajatella turvallisuutta organisaatiossa
  • Turvallisuusjohtajana toimiminen
  • Turvallisuusjohtaminen käytännössä
  • Case-harjoitus: Kriisin johtaminen työyhteisössä

Koulutus järjestetään yhteistyössä Turun Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa.

Kouluttajat

Riskienhallinta- ja työsuojelupäällikkö Ilkka Myllymaa

Hinta

160 €

Ilmoittautumiset16.08.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.