Koulutukset

Tunnetaitoja aikuisille - Intensiivikurssi omiin tunteisiin

Aika09.10. - 14.11.2020

9.-10.10. ja 13.-14.11.2020 pe klo 17.30-20.30 ja la klo 9-16

PaikkaTurku
Kohderyhmä

Koulutus sopii jokaiselle omien tunnetaitojen kehittämisestä kiinnostuneelle aikuiselle. Tärkeintä on oma kiinnostuksesi ja avoin asenne lähteä tutkimaan itsessäsi virtaavia tunteita.

Tavoite
 • Kurssi tarjoaa mahdollisuuden aloittaa tutustumismatka omiin tunteisiin, itsen aidoimpaan ja autenttisimpaan osaan sekä itsensä avoimempaan ilmaisemiseen.
 • Kurssilla harjoitellaan omien tunteiden ja tarpeiden tunnistamista ja opetellaan keinoja sietää, säädellä, käsitellä ja ilmaista niitä turvallisesti.
 • Samalla harjoitellaan toisten tunteiden ja tarpeiden kuuntelemista ja tunnustellaan, missä kulkee raja itselle ja toisille kuuluvien asioiden välillä ja miten sitä voi ylläpitää.
Sisältö

Koulutus tarjoaa kokemuksellisia oivalluksia tunteiden ja tarpeiden voimasta ja antaa konkreettisia keinoja toimia niiden kanssa erilaisissa tilanteissa.

Koulutuksessa saat vastauksia mm. näihin kysymyksiin:

 • Miten tunteet meissä vaikuttavat?
 • Mistä tunteet kertovat ja mitä niitä kuuntelemalla voi saavuttaa?
 • Miten tunteitaan voi oppia tunnistamaan ja ilmaisemaan rakentavasti?
 • Milloin yli- tai alisäätelen tunteitani ja miten voin silloin toimia?
 • Miten voin käsitellä pidempiaikaisia tunnelasteja?
 • Miten voin voimaannuttaa itseäni kuormittavissa elämäntilanteissa?

Koulutus koostuu neljästä kurssitapaamisesta (kaksi perjantai-iltaa 17.30–20.30 sekä kaksi lauantaita 9–16) sekä omaa oppimista tukevista artikkelilähteistä Moodle-oppimisympäristössä.  Kurssilla työskennellään helppojen kehollisten ja luovien harjoitteiden avulla. Lähiopetus on kokemuksellista, ja teoriaopetusta vahvistetaan verkko-oppimisella.

Kouluttajat

VTM, tunne- ja vuorovaikutusohjaaja Inkeri Meriluoto
Kouluttajana Inkeri on lempeä, avoin ja myötätuntoinen. Inkeri osaa avata käsiteltävät asiat arkisten esimerkkien kautta ja selkeyttää vaikeatkin kokonaisuudet helposti ymmärrettäviksi.


Inkeristä sanottua:

 • ”Osaava ja lämmöllä asiaansa suhtautuva kouluttaja, puhuttelee kuuntelijaa inhimillisin esimerkein.”
 • ”Inkeriä on helppo ja miellyttävä kuunnella. Hänellä on selkeä puhetapa, keho elää mukana ja olemus on aurinkoinen. Keskustelussa hän on aidosti kiinnostunut kertojasta.”
 • ”Esityksesi oli oivallisesti suunniteltu niin, että kaikille jäi varmasti tärkein mieleen.”
Lisätietoja

Sisältöasiat:
Inkeri Meriluoto, inkeri@tunnejataida.fi

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville. Jos pohdit kurssin soveltuvuutta omaan elämäntilanteeseesi, voit olla yhteydessä kouluttajaan asian varmistamiseksi.

Turun kesäyliopisto:
Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai 02 278 1811

Muu informaatio

Taustaa tunnetaidoista

Tunnetaidot ovat taitoja toimia erilaisissa tilanteissa omien tunteiden kanssa. Ne vastaavat kysymykseen siitä, miten kohtaat sisälläsi ja ympärilläsi tapahtuvat asiat. Tunnetaidot vaikuttavat kaikkeen elämässämme: ihmissuhteisiimme, terveyteemme, onnellisuuteemme, itsetuntemukseemme, itsetuntoomme ja siihen, millaisia valintoja teemme.

Meillä kaikilla on jonkinlaisia tunnetaitoja, mutta niitä voidaan kehittää itseä paremmin palveleviksi. Omien tunnetaitojen kehittäminen vaikuttaa myös läheistemme hyvinvointiin. Erityisesti se vaikuttaa omien lastemme tunnetaitojen kehittymiseen, sillä tunnetaitoja opitaan ennen kaikkea mallin kautta, omasta lapsuusperheestä.

Vastuun ottaminen omista tunteista ja niiden alla vaikuttavista tarpeista on olennainen osa tunnetaitojen kehittämistä.

Hinta

385 €

Ilmoittautumiset25.09.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.