Koulutukset

Tulkkauksen lajit ja historia (3 op)

Aika04.04. - 30.05.2020

lauantaisin 4.4., 25.4., 16.5. ja 30.5. klo 9-15 (sis. lounas- ja kahvitauot)
Tavoite

Opiskelija tuntee tulkin työn historian pääpiirteet, osaa käyttää tulkkauksen ja kääntämisen peruskäsitteistöä ja ymmärtää kulttuurien välisen viestinnän vaikutukset tulkin työhön. Opiskelija tuntee työkieliinsä liittyvät kulttuuriset yleispiirteet ja osaa vertailla niitä.

Opintopisteet3 op
Sisältö

Tulkkauksen historia, tulkkauksen ja kääntämisen peruskäsitteistö. Tulkkausviestintä ja kulttuurien välinen viestintä.

KouluttajatFM Vera Välimäki
Suoritustapa

24 opetustuntia lähiopetusta.

Osallistuminen opetukseen, pari- ja yksilötehtävät, ryhmäkeskustelu luennoista ja kirjallisuudesta.

EmoyliopistoDIAK
Muu informaatioOpintojakso on osa Asioimistulkkauksen perusteet (11 op) -opintokokonaisuutta. Asioimistulkkauksen perusteet -opinnoissa ei ole mahdollista ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.