Koulutukset

Tulkin perustaidot (3 op)

Aika01.09. - 31.12.2020

syys-lokakuussa alkaen, noin joka toinen lauantai klo 9-15 (sis. lounas- ja kahvitauot). Opetuspäivät tarkentuvat alkuvuodesta 2020.
Tavoite

Opiskelija ymmärtää toimeksiantoon valmistautumisen tärkeyden ja perusperiaatteet. Opiskelija tuntee muistiinpanotekniikoiden periaatteita ja osaa valita niistä itselleen sopivia tekniikoita. Hän ymmärtää keskeiset muistitoiminnot ja osaa käyttää perustasolla muistitekniikoita sekä ymmärtää tulkkausprosessin eri vaiheet ja niihin vaadittavat kognitiiviset prosessit.

Opintopisteet3 op
Sisältö

Tulkkausprosessi, valmistautuminen tulkkaukseen, muistitoiminnot ja muistiinpanotekniikat. Kiertoilmaisut ja implisiittisen tiedon esiintuominen.

KouluttajatFM Vera Välimäki
Suoritustapa

24 opetustuntia lähiopetusta.

Osallistuminen opetukseen, pari- ja yksilötehtävät, ryhmäkeskustelu luennoista ja kirjallisuudesta.

EmoyliopistoDIAK

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.