Koulutukset

Toisen kielen oppimisen teorioita STKE108

Aika01.04. - 30.04.2020

huhtikuu 2020 (1 x pe-la)
Tarkempi aikataulu vahvistuu myöhemmin.

PaikkaTurku
Esitiedot

S2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee toisen ja vieraan kielen oppimisen keskeisiä teorioita
  • ymmärtää teorioiden väliset yhteydet ja erot
  • osaa arvioida ja syventää omaa kieli- ja oppimiskäsitystään teorioiden valossa
  • osaa vertailla ja arvioida teorioita pedagogisen kehittämisen ja käytännön opetustyön kannalta.
Opintopisteet5 op
KouluttajatYliopisto-opettaja Jenni Alisaari
Suoritustapa

Lähiopetus (läsnäolovelvollisuus) 10 h ja itsenäinen työskentely. Oppimistehtävät.

Palautuspäivämäärät vahvistuvat myöhemmin.

KirjallisuusKirjallisuustiedot Oppimateriaali-Kopassa.
EmoyliopistoJyväskylän yliopisto
Hinta130 €
Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston maksun 30 €.
Ilmoittautumiset01.04.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.