Koulutukset

Toisen kielen oppimisen teorioita STKE108

Aika26.04. - 27.04.2019

26.-27.4.2019 pe klo 17-20 ja la klo 9-15
PaikkaTurku
Esitiedot

S2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee toisen ja vieraan kielen oppimisen keskeisiä teorioita
  • ymmärtää teorioiden väliset yhteydet ja erot
  • osaa arvioida ja syventää omaa kieli- ja oppimiskäsitystään teorioiden valossa
  • osaa vertailla ja arvioida teorioita pedagogisen kehittämisen ja käytännön opetustyön kannalta.
Opintopisteet5 op
KouluttajatYliopisto-opettaja Jenni Alisaari
Suoritustapa

Lähiopetus (läsnäolovelvollisuus) 10 h ja itsenäinen työskentely. Oppimistehtävät.

Palautuspäivämäärät vahvistuvat myöhemmin.

KirjallisuusKirjallisuustiedot Oppimateriaali-Kopassa.
EmoyliopistoJyväskylän yliopisto
Hinta130 €
Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston maksun 30 €.
Ilmoittautumiset12.04.2019 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.