Koulutukset

Tilastotieteen peruskurssi

Aika07.10. - 03.12.2020

Luennot keskiviikkoisin  7.10.-2.12.2020 klo 17.00-20.00 ja
Harjoitukset torstaisin 8.10.-3.12.2020 klo 18.00-19.30

Opinnot toteutetaan tilanteen salliessa lähiopetuksena Turussa.

Paikka

Turku

Tavoite

Opintojakson suunnittelun lähtökohta on tilastotieteen käyttö vertailevassa tutkimuksessa, kokeelliseen asetelmaan tutustutaan hyvin lyhyesti. Tavoitteena on perehdyttää kuvailevaan tilastotieteeseen, todennäköisyyslaskennan alkeisiin ja tilastolliseen päättelyyn sekä tutustuttaa aineiston analysointiin tilastollista ohjelmistoa käyttäen ja tilastolliseen raportointiin.

Opintopisteet8 op
Sisältö
  • tilastotieteen luonne ja peruskäsitteitä
  • kuvaileva tilastotiede: havaintoaineiston järjestäminen ja esittäminen, sijainnin ja hajonnan ym. tunnuslukuja; moniulotteisen havaintoaineiston järjestäminen ja riippuvuuden tarkastelu
  • todennäköisyys: peruskäsitteitä, todennäköisyysjakaumat ja yksinkertainen otos
  • tilastollisen päättelyn sovelluksia yksinkertaisiin tilanteisiin
  • tutustuminen joihinkin tilastollisiin malleihin: yksisuuntainen varianssi-analyysi, regressioanalyysi, log-lineaarinen malli.

Ohjatusti suoritettavien tehtävien lisäksi kukin opiskelija tekee itsenäisesti kotitehtäviä. Tehtävät arvostellaan ja niitä tarkastellaan palautetilaisuuksissa. Opintojakson tentissä on käsitteiden tuntemistehtävä ja tietokonetulosteiden tarkastelutehtäviä.

Kouluttajatlehtori Jouko Katajisto
Suoritustapa

36 t luentoja + 18 t mikroharjoituksia + kotitehtäviä + kotitehtävien palaute + tentti.

KirjallisuusKurssimoniste
Grönroos: Johdatus tilastotieteeseen: Kuvailu, mallit ja päättely
EmoyliopistoTurun yliopisto
Lisätietojakoulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02-278 1811
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1146
Hinta

320 €
Opiskelijahinta 288 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 300 €/ 268 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset23.09.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.