Koulutukset

Tilastotieteen peruskurssi

Aika16.09. - 13.11.2019

Luennot: maanantaisin 16.9.-11.11.2019 klo 17.00-20.00
Harjoitukset: keskiviikkoisin 18.9.-13.11.2019 klo 17.00-18.30

PaikkaTurun yliopiston Publicum-rakennuksen tilat seuraavasti:
Luennot:
16.9. sem.huone 469, neljäs krs
23.9. luentosali 4, neljäs krs
30.9. sem.huone 469
7.10.-11.11. luentosali 4
Harjoitukset: atk-luokka 409, neljäs krs
osoite: Assistentinkatu 7
yliopistoalueen kartta www.utu.fi/kartta/
TavoiteOpintojakson suunnittelun lähtökohta on tilastotieteen käyttö vertailevassa tutkimuksessa, kokeelliseen asetelmaan tutustutaan hyvin lyhyesti. Tavoitteena on perehdyttää kuvailevaan tilastotieteeseen, todennäköisyyslaskennan alkeisiin ja tilastolliseen päättelyyn sekä tutustuttaa aineiston analysointiin tilastollista ohjelmistoa käyttäen ja tilastolliseen raportointiin.
Opintopisteet8 op
Sisältö
  • tilastotieteen luonne ja peruskäsitteitä
  • kuvaileva tilastotiede: havaintoaineiston järjestäminen ja esittäminen, sijainnin ja hajonnan ym. tunnuslukuja; moniulotteisen havaintoaineiston järjestäminen ja riippuvuuden tarkastelu
  • todennäköisyys: peruskäsitteitä, todennäköisyysjakaumat ja yksinkertainen otos
  • tilastollisen päättelyn sovelluksia yksinkertaisiin tilanteisiin
  • tutustuminen joihinkin tilastollisiin malleihin: yksisuuntainen varianssi-analyysi, regressioanalyysi, log-lineaarinen malli.

Ohjatusti suoritettavien tehtävien lisäksi kukin opiskelija tekee itsenäisesti kotitehtäviä. Tehtävät arvostellaan ja niitä tarkastellaan palautetilaisuuksissa. Opintojakson tentissä on käsitteiden tuntemistehtävä ja tietokonetulosteiden tarkastelutehtäviä.

Kouluttajatlehtori Jouko Katajisto
Suoritustapa36 t luentoja + 18 t mikroharjoituksia + kotitehtäviä + kotitehtävien palaute + tentti.
KirjallisuusKurssimoniste
Grönroos: Johdatus tilastotieteeseen: Kuvailu, mallit ja päättely
EmoyliopistoTurun yliopisto
Lisätietojakoulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02-278 1811
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1146
Muu informaatioTilastotieteen peruskurssi soveltajille (TILM3525) -kurssi on pakollinen metodikurssi Turun yliopistossa valtiotieteen kandidaattitutkinnon suorittamiseksi sosiaalipolitiikassa, sosiaalityössä, sosiologiassa ja valtio-opissa.
Hinta

320 €
Opiskelijahinta 288 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 300 €/ 268 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset16.09.2019 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset

Tilastotieteen peruskurssi 16.9.2019 - 13.11.2019 16.9.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.