Koulutukset

Terveysliikunnan perusopinnot

Kuvaus
Terveysliikunnan (aikaisemmin liikuntalääketieteen) opinnoissa tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan.

Aika23.09.2020 - 31.12.2021

Opintojaksoista Solun rakenne ja toimintaperiaatteet (5 op) ja Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta (4 op) toteutetaan verkko-opintoina. Loput opintojaksoista pidetään tilanteen salliessa lähiopetuksena, mutta ne välitetään myös verkon kautta etäopiskelijoille. Lähiluennot myös tallennetaan. Opinnot voi suorittaa halutessaan siis täysin etäopiskellen. Opiskelun tukena on Moodle-oppimisympäristö.

PaikkaTurku
Kohderyhmä

Opinnot sopivat liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Perusopintojen tavoitteena on tuottaa taitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Tavoite

Opinnot suoritettuaan opiskelija:

  • osaa kuvata pääpiirteissään ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan.
  • osaa selittää lihastyön energia-aineenvaihdunnan ja hermo-lihasjärjestelmän toiminnan sekä ihmiskehon kuormittuminen erilaisissa tilanteissa.
  • tuntee pääpiirteissään liikunnan merkityksen ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle eri elämänvaiheissa.
  • osaa kuvata liikunnan, fyysisen kunnon, ravitsemuksen ja terveyden väliset yhteydet sekä soveltaa oppimaansa ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen.
  • osaa kuvata liikunnan välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset elimistöön terveellä henkilöllä ja erilaisissa sairauksissa.
  • osaa määritellä terveyskunnon käsitteen sekä tulkita ja soveltaa keskeisimpiä terveyskuntotestien mittaustuloksia.
  • tuntee väestön terveysliikuntasuositukset eri ikäryhmille ja liikuntasuositukset eri sairauksissa sekä osaa selittää liikunnan annostelun fysiologisen perustan.
  • osaa esittää keskeisimmät liikuntaan liittyvät turvallisuuskysymykset.
Opintopisteet30 op
Sisältö

Opintojaksot:

Opintojaksojen tarkemmat tiedot näet klikkaamalla yllä olevia linkkejä. Aikataulut vahvistuvat kesäkuun loppuun mennessä.

EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto
Lisätietojakoulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02-278 1811
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1146
Hinta

540 €
Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 340 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon). Maksu mahdollista suorittaa useammassa erässä.
  • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 200 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Opinto-oikeus 31.12.2021 saakka.

Huom. Mikäli haluat maksaa Turun kesäyliopiston opintomaksun kolmessa erässä, valitse ilmoittautumislomakkeella maksutavaksi lasku ja kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.