Koulutukset

Terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset

Aika01.04. - 31.05.2021

Lähiopetus: huhti-toukokuu 2021. Opetusaikataulu vahvistuu myöhemmin.

PaikkaTurku
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • perustella liikunnan roolia terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla
  • kuvata terveyskunnon osa-alueet ja perustella sen merkityksen ihmisen kehitykselle ja terveydelle elämän eri vaiheissa
  • toteuttaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden keskeiset terveyskunnon mittaamisen testit
  • tulkita mittaustulokset ja laatia terveyttä edistävän liikuntaohjeistuksen mittaustulosten perusteella
  • kuvata erilaisia terveysteknologisia sovelluksia ja pohtia niiden merkitystä terveyden edistämisessä kriittisesti
Opintopisteet5 op
Sisältö

Terveyskunto, terveyskunnon mittaamisen periaatteet ja käytännön harjoitukset sekä niiden tulosten tarkastelu. Liikunnan ja fyysisen aktivisuuden merkitys terveyden edistämisessä. Liikuntaohjeistuksen laatiminen mittaustulosten pohjalta. Yleisimmät terveysteknologiset sovellukset.

Suoritustapaluennot 12 t + käytännön harjoitukset 3 t , oppimistehtävä ja tentti.
EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.