Koulutukset

Tehokkuutta ja säästöjä terveydenhuoltoon – juridisesti kestävät keinot kehittämiseen - ETÄOPETUS

Kuvaus

Sisällöllinen kehittäminen rakenteellisen kehittämisen ohella tuo säästöjä ja tehokkuutta terveydenhuoltoon ja hoiva-alalle. Millaisilla edullisilla ja juridisesti kestävillä tavoilla terveydenhuoltoa ja hoivaa voidaan sisällöllisesti kehittää?

Aika28.01.2021

28.1.2021 klo 9-15
(lounastauko 12-13)

Paikka

Voit valita osallistutko lähiopetukseen vai seuraatko opetusta etänä verkon välityksellä. Koulutus myös tallennetaan ja tallenne on käytössäsi kahden viikon ajan koulutuksen jälkeen. Jos valitset etävaihtoehdon, saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

KohderyhmäKoulutus on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon, sosiaalialan ja hoiva-alan johtajille ja esimiehille, lääkäreille ja hoitajille sekä päättäville. Koulutus soveltuu erinomaisesti myös HR-henkilöstölle ja luottamusmiehille.
Tavoite

Tavoitteena on, että osallistujat saavat koulutuksesta käytäntöön sovellettavia, edullisia ja juridisesti kestäviä tapoja kehittää ja tehostaa terveydenhuollon käytäntöjä.

Sisältö

SOTE-rakenneuudistus syö organisaatioiden voimavaroja. Sisällöllinen kehittämiselle ei tunnu jäävän riittävästi aikaa, vaikka sisällöllinen kehittäminen on rakenteellisen uudistamisen ohella yhtä tärkeää, jotta saadaan aikaan tehokkuutta ja taloudellisia säästöjä.

Koulutuksessa käsitellään aitojen käytännön esimerkkien kautta tehokkaita, juridisesti pitäviä ja helposti käytäntöön sovellettavia keinoja kehittää terveydenhuoltoa heti, ilman että tarvitsee odottaa SOTE-uudistuksen toteutumista.

Case 1: Potilaan tunnistaminen

 • juridinen peruste: yksityisyyden suoja
 • aulakutsu
 • vastaanotto
 • vuodeosasto
 • muut tilanteet

Case 2: Potilashuone ja potilaan kotirauha

 • juridinen peruste: kotirauhan suoja, yhdenvertainen kohtelu
 • potilas, jonka puhe on suodattamatonta
 • televisio ja muut sähköiset välineet
 • yörauha
 • vieraat

Case 3: Toimenpiteet

 • juridinen peruste: koskemattomuuden suoja
 • yhteisymmärrys potilaan kanssa ja miten se saavutetaan
 • katetri (koskemattomuuden suoja)
 • henkilökohtaiseen koskemattomuuteen puuttuminen
 • harjoittelijat

Case 4: Tiedonkulku potilaalta lääkärille

 • juridinen peruste: potilaan oikeus tiedonkulkuun ja vaihtoon olennaisten tahojen kanssa
 • potilaalla on oikeus tunnistaa ne henkilökunnan jäsenet, jotka tosiasiallisesti käsittelevät hänen tietojaan ja muodostavat lääketieteellisen kannan potilaan hoidon suhteen
 • värikoodisto käyttöön
 • ei ole ay-kysymys
 • lääkärikäynnillä potilaalla tulee olla tilaisuus muodostaa yhteisymmärrys hoidosta, hänelle ei tule sanella ratkaisua

Muita huomioitavia tekijöitä: terveydenhuollon laitteet

 • esim. fuusiopumppu

Positiiviset seuraukset kehittämistoimenpiteistä:

 • potilaan rauhoittuminen (turvallisuuden tunteen lisääntyminen potilaalla ja vaikuttaminen viestinnän avulla omaan hoitoon)
 • työrauhan lisääntyminen hoitajilla (hoitajakutsut vähenevät)
 • tiedonkulun paraneminen
 • potilaan osallisuus hoitoprosessissa

Mahdollisia kipupisteitä kehittämisessä

 • omaiset ja heidän käsityksensä oikeuksistaan
 • erilaiset potilaat
 • henkilöstön muutosvastarinta
Kouluttajat

Varatuomari, OTM Kaija Kess

Kess on kokenut kouluttaja ja työyhteisöjen ongelmatilanteiden ratkaisija. Hänen viimeisimpiä kirjojaan esimiehen työstä ovat Sairauspoissaolot - Esimiehen juridinen näkökulma (Edita Publishing Oy 2016) ja Epäasiallinen kohtelu - Häirintä ja syrjintä työyhteisössä (Edita Publishing 2012).

Kaija Kessin koulutuksista sanottua:

 • "Näitä koulutuksia pitäisi olla säännöllisin välein esimiehille, vähintään kerran vuodessa. Tuli paljon asiaa, mistä ei ollut mitään käsitystä. Kouluttaja oli todella hyvä."
 • "Loistava koulutus. Runsaasti käytännön esimerkkejä. Mahdollisuus kysyä omista käytännön ongelmista.
 • "Parasta esimerkkitapaukset. Laaja kokemus ja selkeä esitystapa."
Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02 278 1811
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 0400 720 1146

Hinta

250 €
Huom. Tämä ilmoittautuminen koskee vain etäopetukseen osallistuvia. Jos haluat vaihtoehtoisesti osallistua lähiopetukseen, ilmoittaudu tästä.

Ilmoittautumiset14.01.2021 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.