Koulutukset

Tanssipedagogiikan perusteet 2019-20

Kuvaus


Kuva: www.uniarts.fi.

Aika28.09.2019 - 31.05.2020
Kohderyhmä

Opintokokonaisuus soveltuu kaikille kehollisuudesta, tanssitaiteesta ja tanssinopetuksesta kiinnostuneille esim. opettajille, varhaiskasvattajille, harrasteryhmien ja erityisryhmien vetäjille, tanssinopettajille, harrastajille ja opiskelijoille. Tanssijoille ne antavat lisäpätevyyttä tanssinopettajana toimimiseen.

Opintoihin ei ole valintakoetta eikä edellytetä aiempia tanssiopintoja, mutta jonkinlainen tanssiharrastus vähintään on tarpeen. Lisäksi osallistujien tulee sitoutua opintojen aikatauluihin, sillä läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä.

Tavoite

Tanssipedagogiikan perusteet -opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa osallistujille perustiedot kehollisuudesta, tanssin monista muodoista, tanssin oppimisesta ja opettamisesta. Opintojen sisältö rakentuu osallistujien aiemman osaamisen ja kokemusten pohjalle ja syventää osallistujien käytännöllisiä taitoja. Tavoitteena on avata heidän omaa kehollista potentiaaliaan, syventää heidän kehollista tietoaan ja taitoaan sekä rohkaista jokaista tuottamaan omaa liikettään, tekemään havaintoja ja tulkintoja liikkeestä, tanssista ja kehollisuudesta niin ympäröivässä maailmassa yleensä kuin taiteen kontekstissa. Tavoitteena on rakentaa avara käsitys tanssista osana kulttuuria ja yhteiskuntaa, sekä kyky tuoda tanssi osaksi erilaisten yhteisöjen ja ryhmien arkea.

Opintopisteet25 op
Sisältö

Opintokokonaisuus koostuu neljästä viiden opintopisteen laajuisesta sisältöalueesta (á kaksi lähiopetusviikonloppua, yht. 20 op.), sekä omasta projektista (5 op). Omat projektit esitellään opintokokonaisuuden päättävässä seminaarissa (yksi lähiopetusviikonloppu). Koulutukseen sisältyy omatoimista työskentelyä ja välitehtäviä lähiopetusjaksojen ohessa.

Opintojaksot:

Opintojaksojen tarkemmat tiedot näet klikkaamalla yllä olevia linkkejä.

Kouluttajat

Vastuuopettaja: tanssitaiteilija Maria Nurmela
Muita opettajia mm. tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila, tanssitaiteilija, tanssipedagogi Kaisa Hahl.

EmoyliopistoTeatterikorkeakoulu
Lisätietojakoulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02-278 1811
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
Muu informaatio

Opinnot ovat Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun vaatimusten mukaisia opintoja.

Opintoihin voidaan ottaa ainoastaan kokonaisuuden (25 op) suorittajia. Yksittäisille opintojaksoille ei ole mahdollista ilmoittautua.

Hinta

1250 €
Hintaan sisältyy Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun avoimen yliopiston palvelumaksu 50 €.

Huom. Mikäli haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, valitse ilmoittautumislomakkeella maksutavaksi lasku ja kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset16.09.2019 mennessä

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.