Koulutukset

Tanssipedagogiikan perusteet

Kuvaus

Aika26.09.2020 - 23.05.2021

Opinnot toteutetaan tilanteen salliessa lähiopetuksena Turussa. Opiskelijamäärää on rajoitettu koronan takia. Näin pystymme varmistamaan turvavälit osallistujien välillä.

PaikkaTurku
Kohderyhmä

Opintokokonaisuus soveltuu opettajille, varhaiskasvattajille, nuoriso- ja sosiaalityöntekijöille, taide- ja liikunta-alan harrastajaryhmien vetäjille ja muille kehollisuudesta, tanssitaiteesta ja tanssinopetuksesta kiinnostuneille. Tanssijoille ne antavat lisäpätevyyttä tanssinopettajana toimimiseen.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintoihin ei ole valintakoetta eikä edellytetä aiempia tanssiopintoja, mutta jonkinlainen tanssiharrastus vähintään on tarpeen. Lisäksi osallistujien tulee sitoutua opintojen aikatauluihin, sillä läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä.

Tavoite

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa osallistujille perustiedot kehollisuudesta, tanssin monista muodoista, tanssin oppimisesta ja opettamisesta. Opintojen sisältö rakentuu osallistujien aiemman osaamisen ja kokemusten pohjalle ja syventää osallistujien käytännöllisiä taitoja. Tavoitteena on avata heidän omaa kehollista potentiaaliaan, syventää heidän kehollista tietoaan ja taitoaan sekä rohkaista jokaista tuottamaan omaa liikettään, tekemään havaintoja ja tulkintoja liikkeestä, tanssista ja kehollisuudesta niin ympäröivässä maailmassa yleensä kuin taiteen kontekstissa. Tavoitteena on rakentaa avara käsitys tanssista osana kulttuuria ja yhteiskuntaa, sekä kyky tuoda tanssi osaksi erilaisten yhteisöjen ja ryhmien arkea. Pedagoginen näkökulma kulkee mukana kaikissa jaksoissa.

Opintopisteet25 op
Sisältö

Opintokokonaisuus koostuu neljästä sisältöalueesta (yht. 20 op) sekä omasta projektista (5 op). Omat projektit esitellään opintokokonaisuuden päättävässä seminaarissa. Koulutukseen sisältyy omatoimista työskentelyä ja välitehtäviä lähiopetusjaksojen ohessa. Opinnot järjestetään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opintosuunnitelman mukaisesti.

Opintojaksot:

Opintojaksojen tarkemmat tiedot näet klikkaamalla yllä olevia linkkejä.

Kouluttajat

Opettajina toimivat alan huippuosaajat:

  • TaM, tanssitaiteilija Maria Nurmela (vastuuopettaja)
  • Tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila
  • TaM, tanssitaiteilija-pedagogi Kaisa Hahl
  • TaT Kai Lehikoinen
  • Luokanopettaja, tanssinopettaja Katri Nirhamo
EmoyliopistoTeatterikorkeakoulu
Lisätietojakoulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02-278 1811
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
Muu informaatio

Säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen on välttämätöntä opintosuorituksen saamiseksi. Kultakin jaksolta voi olla poissa enintään 25 % lähiopetuksesta, muutoin jakson suoritus keskeytyy (poikkeus lääkärintodistuksella osoitettu sairastuminen; koko jaksoa ei kuitenkaan voi olla pois). Poissaoloista tehdään aina korvaustehtävät.

Hinta

1250 €
Hinta sisältää Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun avoimen yliopiston palvelumaksun 50 €.

Huom. Mikäli haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, valitse ilmoittautumislomakkeella maksutavaksi lasku ja kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Opintoihin voidaan ottaa ainoastaan kokonaisuuden (25 op) suorittajia. Yksittäisille opintojaksoille ei ole mahdollista ilmoittautua.

Ilmoittautumiset25.09.2020 mennessä
Peruutusehdot

Huom. Ilmoittautumisen Tanssipedagogiikan perusteet -opintoihin voi peruuttaa kuluitta 4.9.2020 mennessä.

Peruutus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi. Lähetämme onnistuneesta peruutuksesta kuittauksen sähköpostitse. Jos et saa vahvistusta peruutuksen onnistumisesta, ole yhteydessä Turun kesäyliopistoon.


Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.