Koulutukset

Tanssin oppiminen ja opettaminen

Aika13.03. - 18.04.2021

13.-14.3.2021 la-su klo 10-17
17.-18.4.2021 la-su klo 10-17

PaikkaTurku
Opintopisteet5 op
Sisältö

Oppimistyylit, oppimisteoriat, erilaiset lähestymistavat tanssin opettamiseen. Tällä jaksolla siirretään huomio omasta oppimisesta tanssin opettamiseen. Tutustutaan erilaisiin tanssipedagogisiin lähestymistapoihin ja pohditaan kriittisesti tanssipedagogiikan perinteisiä, opettajajohtoisia menetelmiä. Syvennytään vuorovaikutteisiin ja dialogisiin lähestymistapoihin ja siihen, miten heterogeenisissä ryhmissä on mahdollista ottaa huomioon jokaisen oppilaan yksilölliset taipumukset ja tarpeet sekä kannustaa jokaista oppijaa löytämään omat vahvuutensa tanssin parissa.

Kouluttajat

Maria Nurmela, Katri Nirhamo ja Eeva Anttila

SuoritustapaAktiivinen osallistuminen opetukseen (32 t) ja kirjallisuus ja essee.
EmoyliopistoTeatterikorkeakoulu

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.