Koulutukset

Tanssin oppiminen ja opettaminen

Aika01.03. - 30.04.2020

maalis-huhtikuu 2020 (2 x la-su klo 10-17)
Tarkempi opetusaikataulu vahvistuu myöhemmin.

PaikkaTurku
Opintopisteet5 op
Sisältö
  • oppimistyylit
  • oppimisteoriat
  • erilaiset lähestymistavat tanssin opettamiseen

Tällä jaksolla siirretään huomio omasta oppimisesta tanssin opettamiseen. Tutustutaan erilaisiin tanssipedagogisiin lähestymistapoihin ja pohditaan kriittisesti tanssipedagogiikan perinteisiä, opettajajohtoisia menetelmiä. Syvennytään vuorovaikutteisiin ja dialogisiin lähestymistapoihin ja siihen, miten heterogeenisissä ryhmissä on mahdollista ottaa huomioon jokaisen oppilaan yksilölliset taipumukset ja tarpeet sekä kannustaa jokaista oppijaa löytämään omat vahvuutensa tanssin parissa.

SuoritustapaLähiopetus (luennot ja harjoitukset), kirjallisuus ja essee.
EmoyliopistoTeatterikorkeakoulu

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.