Koulutukset

Taito- ja taideaineet

Aika11.08. - 09.10.2020

ti 11.8., to 13.8., ti 18.8., ti 25.8., to 27.8., ti 1.9., ti 8.9. klo 17-20 sekä la 10.10.2020 klo 9-16

PaikkaTurun yliopisto EDUCARIUM, Assistentinkatu 5
(tarkemmat tiedot lähetetään ennen kurssin alkua)
Tavoite

Opiskelija

  • osaa havainnoida, suunnitella, toteuttaa ja arvioida taito- ja taideaineiden pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa ja alkukasvatuksessa
  • ymmärtää taito- ja taideaineille ominaiset prosessit lapsen ajattelun, ilmaisun, luovuuden, mielikuvituksen ja itsetuntemuksen kehittäjänä
  • osaa suunnitella ja toteuttaa lapsen kiinnostuksen kohteet huomioivaa eheyttävää opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista
Opintopisteet3 op
Sisältö

- taito- ja taideaineiden pedagogiset perusteetesi- ja alkuopetuksessa

- yhteyksien luominen ja näkeminen taito- ja taideaineiden ja muiden oppiaineiden välillä

- taide- ja taitokasvatuksen mahdollisuudet ja menetelmät

Kouluttajat

Yliopisto-opettaja Olli-Pekka Kangas (vastuuopettaja) ja yliopisto-opettaja Eveliina Nikali

Suoritustapa

Harjoitustyöt. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Luento-opetus 10 t, ryhmäopetus 26 t, itsenäinen työskentely 45 t.

Kirjallisuus

Oheiskirjallisuus:
1. Heinimaa, E., Perälä, H., Tammioja, S. & Viitanen, P. 2008. Kirja kuvista 1-2 Opettajan opas. WSOY. (VK14)
2. Korhonen, R., Rönkkö, M-L. & Aerila, J. (toim.) 2010. Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Turku: Uniprint. (soveltuvin osin)
3. Van Hoorn, J., Monighan Mourot, P., Scales, B. & Rodriguez Alward, K. 2011. Play at the Center of the Curriculum. Pearson.
4. Rusanen, S., Kuusela, M., Rintakorpi, K. & Torkki, K. (toim.) 2014. Musta tuntuu punaiselta – kuvataiteellinen toiminta varhaisiässä. Kirjapaja.
5. Ruokonen, I., Rusanen, S. & Välimäki, A-L. (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa. Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Helsinki: Yliopistopaino. Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085414
6. Sääkslahti, A. 2015. Liikunta varhaiskasvatuksessa. PS-kustannus.

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta

160 €
Opiskelijahinta 140 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 150/ 130 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset11.08.2020 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.