Koulutukset

Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta

Aika26.10. - 15.12.2020

Verkko-opinnot: 26.10.2020-15.12.2020

PaikkaTurku
Tavoite

Opintojakso kuuluu ihmisen biologian opintojaksokokonaisuuteen, jossa käsitellään ihmisen elinjärjestelmiä, niiden rakenteita ja toimintaa sekä toiminnan säätelyä.

Tämän opintojakson jälkeen opiskelija

  • osaa nimetä verenkierto-, hengitys- ja virtsaelimistön keskeiset rakenteet
  • osaa selittää pääpirteissään veren, verenkierto-, hengitys- ja virtsaelimistön toiminnan ja sen säätelyn
  • hallitsee perustiedot näihin elinjärjestelmiin liittyvistä keskeisitä sairauksista.
Opintopisteet4 op
Sisältö

Verenkiertojärjestelmä (iso ja pieni verenkierto), sydämen rakenne ja perustoiminta, sydämen toiminnan säätely ja keskeiset sydäntaudit; sepelvaltimotauti ja rytmihäiriöt. Laskimot, valtimot, hiussuonet, imusuonisto, verisuoniston rakenteiden olennaiset osat suhteessa verisuonitauteihin. Verenpaine, sen säätely ja verenpainetauti, verisuonten kalkkeutuminen. Hengityselimistö, hengityksen mekaniikka ja säätely, keskeiset hengityselinsairaudet. Veren, munuaisten rakenne ja toiminta pääpiirteissään, nestetasapaino ja munuaisten toimintahäiriöt. Esimerkkejä em. sairaustilojen lääkehoidoista.

KouluttajatJyrki Ågren
Suoritustapa

Tentti, pakolliset ryhmäopetukset ja harjoitustyö ja itsearviointi Moodle-ympäristössä.

Kirjallisuus
  • Leppäluoto, Kettunen, Rintamäki, Vakkuri, Vierimaa, Lätti: Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan, Sanoma Pro, 7.-8. painos, 2017 tai uudempi
  • Luento-, verkko- ja Moodlemateriaali, Visible Body -tietokanta
  • Lisäksi suositeltava kirja: Vauhkonen, Holmström: Sisätaudit, Sanoma Pro, 4.-5. painos, 2012 tai uudempi
EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.