Koulutukset

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot 2017-19

Aika06.10.2017 - 31.07.2019
PaikkaTurku
KohderyhmäOppiainetta suomi toisena ja vieraana kielenä opiskellaan yleensä osana suomen kielen opintoja ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan tutkintoa. Työelämässä on kuitenkin opettajia, jotka jo opettavat suomea toisena kielenä ja haluaisivat hankkia arvosanan siitä. S2-aineopinnot sopivat myös niille äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille, joiden tutkintoon ei ole kuulunut S2-opintoja. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden syventää osaamistaan sekä maahanmuuttajien opetuksessa Suomessa että ulkomaalaisten opetuksessa eri puolilla maailmaa.

S2-aineopinnot eivät anna äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta. Opinnot täydentävät ja syventävät eri koulutusasteilla opettavien ja työskentelevien S2-alan osaamista.

EsitiedotS2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.

Lisäksi yli kymmenen vuotta vanhat pohjaopinnot täydennetään päivitystehtävillä (laajuus 4 op) aineopintojen aluksi.
TavoiteSuomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot sisältävät sekä alaa kielitieteellisenä tutkimuskohteena käsitteleviä että käytännön opetustyöhön perehdyttäviä jaksoja. Opintojen tavoitteena on luoda kattava kuva S2-alaan liittyvistä keskeisistä aiheista. Lisäksi S2-aineopinnoissa pyritään kehittämään sellaista teoreettista tietämystä ja sellaisia käytännön taitoja, joita tarvitaan erityisesti opettajan työssä.

Osaamistavoitteet:
Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa tarkastella ja analysoida suomen kieltä ja sen käyttöä oppimisen näkökulmasta
 • osaa soveltaa tietoaan suomen kielen rakenteesta ja käytöstä opetustilanteisiin
 • tiedostaa kieli- ja oppimiskäsitysten merkityksen käytännön opetustyössä ja alan pedagogisessa kehittämisessä
 • osaa arvioida S2-oppijoiden kielitaitoa monipuolisesti ja tuntee arvioinnin menetelmiä ja kehityssuuntia
 • tuntee erilaisia S2-oppimistilanteita ja -tapoja sekä S2-alan aseman eri oppilaitoksissa ja yhteiskunnassa 
 • tuntee erilaisia oppimisympäristöjä ja osaa ohjata niiden hyödyntämiseen  
 • tuntee S2-alan tutkimusta ja toisen kielen oppimisen teorioita sekä osaa hyödyntää niitä opetus- ja arviointityössään.
Opintopisteet35 op
Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Suomi opittavana kielenä (5 op)
 • Suomen kielen ilmiöt opetuksessa (5 op)
 • Kielitaidon arviointi (5 op)
 • S2-opetukseen tutustuminen (5 op)
 • S2-alaan ja tutkimukseen perehtyminen (5 op)
 • Toisen kielen oppimisen teorioita (5 op)
 • Kielitietoinen opetus (5 op)

Opintojaksojen tarkemmat kuvaukset ks. Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset.

EmoyliopistoJyväskylän yliopisto
Lisätietojakoulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02-278 1811
Hinta

540 €
Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston maksun 80 €.
Opinto-oikeus 31.7.2019 saakka.
Yksittäisen opintojakson hinta on  90-130 € (sisältää avoimen yliopiston maksun).

Huom. Mikäli haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, valitse ilmoittautumislomakkeella maksutavaksi lasku ja kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset

Kielitaidon arviointi STKE103 16.3.2018 - 17.3.2018 9.3.2018
Kielitietoinen koulutus STKE129 6.10.2017 - 31.7.2019 1.5.2019 Lue lisää ja ilmoittaudu>
S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen STKE107 6.10.2017 - 31.7.2019 31.12.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
S2-opetukseen tutustuminen STKE105 31.10.2017 - 31.7.2019 31.12.2018 Lue lisää ja ilmoittaudu>
Suomen kielen ilmiöt opetuksessa STKE112 10.11.2017 - 11.11.2017 27.10.2017
Suomi opittavana kielenä STKE111 6.10.2017 - 7.10.2017 6.10.2017
Toisen kielen oppimisen teorioita STKE108 13.4.2018 - 14.4.2018 30.3.2018

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.