Koulutukset

Suomi opittavana kielenä STKE111

Aika04.10. - 05.10.2019

4.-5.10.2019 pe klo 17-20 ja la klo 9-15
PaikkaTurku
EsitiedotS2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää suomen kielen luonteen oppimisen kohteena
  • osaa tarkastella suomen kielen rakennetta ja käyttöä toisen kielen oppimisen näkökulmasta
  • tuntee suomen kielen oppimisen kulkua.
Opintopisteet5 op
KouluttajatFT Leena Maria Heikkola
Suoritustapa

Lähiopetus (läsnäolovelvollisuus) ja itsenäinen työskentely. Oppimistehtävät.

KirjallisuusKirjallisuustiedot Oppimateriaali-Kopassa.
EmoyliopistoJyväskylän yliopisto
Lisätietojakoulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02-278 1811
Hinta130 €
Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston maksun 30 €.
Ilmoittautumiset20.09.2019 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.