Koulutukset

Suomi opittavana kielenä STKE111

Aika06.10. - 07.10.2017

pe 6.10.2017 klo 17-20 ja la 7.10.2017 klo 9-15
PaikkaTurun yliopisto Sirkkala Minerva-rakennus seminaarisali E117, ensimmäinen krs
os. Kaivokatu 12, sisäänkäynti sisäpihan puolelta
yliopistoalueen kartta www.utu.fi/kartta/
EsitiedotS2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää suomen kielen luonteen oppimisen kohteena
  • osaa tarkastella suomen kielen rakennetta ja käyttöä toisen kielen oppimisen näkökulmasta
  • tuntee suomen kielen oppimisen kulkua.
Opintopisteet5 op
KouluttajatFT Leena Maria Heikkola
Suoritustapa

Lähiopetus (läsnäolovelvollisuus) ja itsenäinen työskentely. Oppimistehtävät.

Oppimistehtävien palautus Turun kesäyliopistoon sähköpostitse osoitteeseen helena.risku@turunkesayliopisto.fi.
Palautuspäivämäärät: 31.10.2017, 30.11.2017, 31.1.2018, 31.3.2018 ja 31.8.2018

KirjallisuusKirjallisuustiedot Oppimateriaali-Kopassa.
EmoyliopistoJyväskylän yliopisto
Lisätietojakoulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02-278 1811
Hinta130 €
Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston maksun 30 €.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.