Koulutukset

Suomen kielen ilmiöt opetuksessa STKE112

Aika10.11. - 11.11.2017

pe 10.11.2017 klo 17-20 ja la 11.11.2017 klo 9-15
PaikkaTurun yliopisto Sirkkala Minerva-rakennus seminaarisali E117, ensimmäinen krs
os. Kaivokatu 12, sisäänkäynti sisäpihan puolelta
yliopistoalueen kartta www.utu.fi/kartta/
EsitiedotS2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää suomen kielen ilmiöitä toisen kielen oppimisen ja opettamisen eri näkökulmista
  • osaa analysoida oppimistehtäviä eri näkökulmista
  • osaa laatia kielenoppimisen oppimateriaaleja
  • kykenee arvioimaan tuottamiensa oppimateriaalien soveltuvuutta erilaisiin oppimistilanteisiin ja erilaisille oppijoille.
  • osaa tarkastella suomen kielen oppimista erilaisissa monimuotoisissa oppimisympäristöissä niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin.
Opintopisteet5 op
KouluttajatFT Leena Maria Heikkola
Suoritustapa

Lähiopetus (läsnäolovelvollisuus) ja itsenäinen työskentely. Oppimistehtävät.
Oppimistehtävien palautus Turun kesäyliopistoon sähköpostitse osoitteeseen helena.risku@turunkesayliopisto.fi.
Palautuspäivämäärät: 30.11.2017, 31.12.2017, 28.2.2018, 30.4.2018 ja 30.9.2018

KirjallisuusKirjallisuustiedot Oppimateriaali-Kopassa.
EmoyliopistoJyväskylän yliopisto
Lisätietojakoulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02-278 1811
Hinta130 €
Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston maksun 30 €.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.