Koulutukset

Strateginen muotoilu - MTEO0315

Aika18.01. - 26.01.2019

Lähiopetus:
pe-la 18.- 19.1.2019 pe klo 17.00-20.30 ja la klo 9-17
pe-la 25. -26.1.2019 pe klo 17.00-20.30 ja la klo 9-17

PaikkaTurun yliopisto EDUCARIUM luentosali 1,
os. Assistentink. 5
- yliopistoalueen kartta: www.utu.fi/kartta
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kuvata muotoilijan ja muotoilun tehtävien eri tasoja yrityksen liiketoimintakentässä
  • laatia alustavan suunnitelman muotoilu-strategialle ja hahmottaa muotoilustrategian lähtökohdat ja tavoitteet.
Opintopisteet4 op
Sisältö

Muotoilun strateginen osaaminen, muotoilun integrointi liiketoimintaprosesseihin, muotoilu yrityksen kilpailutekijänä ja strategisessa päätöksenteossa, muotoilun laajeneminen yrityksen toimintaan ja muotoilu toiminnan tasot, muotoilunstrategian perustelu, laatiminen ja resursointi, strategisen muotoilun merkitys organisaatiossa.

KouluttajatMikko Kutvonen
Suoritustapa

Opetus- ja työmuodot: Luennot ja harjoitustehtävät (28 h), itsenäinen työskentely (80 h).

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja hyväksytysti suoritetut muotoilun harjoitustehtävät.

 

Kirjallisuus
  • Boyer Bryan, Cook Justin W., Steinberg Marco: Recipes for Systemic Change, Helsinki Design Lab, Sitra.
  • Holston David: the Strategic Designer, tools and techniques for managing the design process, HOW books, 2011.
  • Phillips Peter L..: Creating the perfect Design Brief, Allworth Press, 2012.
  • Järvinen, Juha & Koskinen, Ilpo: Industrial design as a culturally reflexive activity in manufacturing, 2001.
EmoyliopistoLapin yliopisto
Hinta

140 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 131,25 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Lapin avoimen yliopiston opintomaksu 8,75 € (maksetaan opintojen alkaessa ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.