Koulutukset

Strateginen johtaminen - JOHT2020

Aika02.11.2020 - 10.01.2021

Verkko-opinnot Moodlessa viikot 45-1 (2.11.2020-10.1.2021).

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelijat osaavat strategisen johtamisen peruskäsitteet ja tuntevat strategisen johtamisen erilaisia koulukuntia, työkaluja ja menetelmiä. Kurssi antaa valmiudet strategisen aseman analyysin tekemiseen, strategian valintaan sekä strategian toimeenpanoon. Kurssi kehittää opiskelijoiden liiketoiminnan ymmärrystä sekä kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyö-, kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä suunnitelmallisuutta ja päätöksentekokykyä.

Opintopisteet7 op
Sisältö

Kurssilla tarkastellaan yrityksen sisäisten prosessien sovittamista ympäröivän liiketoimintaympäristön lainalaisuuksiin, resurssien ja osaamisen kehittämistä sekä yrityksen ja sen sidosryhmien vuorovaikutusta. Kurssin luennoilla perehdytään laajasti strategisen tutkimuksen teoriaan soveltaen sitä käytännön esimerkkeihin.

KouluttajatTero Vuorinen
SuoritustapaVerkkoluennot 26 h, harjoitustyöt n. 10 kpl, jotka palautetaan Moodleen.
Kirjallisuus
  • Vuorinen, Tero (2013). Strategiakirja – 20 työkalua. Talentum. tai vaihtoehtoisesti, Exploring Strategy – Text and Cases (2017), Johnson, G, Whittington, R., Scholes, K. Angwin, D ja Regnér, P
  • Artikkelikokoelma (löytyy kurssin Moodle-sivustolta).
EmoyliopistoVaasan yliopisto
Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, puh. 02 278 1812, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146

Hinta

140 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Vaasan avoimen yliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset02.11.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.