Koulutukset

Sopimukset avioliitossa ja avoliitossa

Aika29.11.2017

29.11.2017 klo 9-16
PaikkaTurun yliopisto ICT-talo Lambda-sali, 1. krs
osoite: Joukahaisenkatu 3-5
Sisältö

Parisuhteen varallisuusasiat muodostavat monitahoisen ongelmakentän.
Aviopuolisoita koskeva erityissääntely on vuosikymmenien aikana vähentynyt ja sopimusvapaus vastaavasti lisääntynyt; toisaalta nimenomaan avioliittoon kytkeytyvä avioehtosopimusta koskeva sääntely on monin osin tulkinnanvarainen ja avoimia kysymyksiä riittää. Avopuolisoita varten puolestaan säädettiin joitakin vuosia sitten parin eroon liittyvä erityissäännöstö. Ongelmia syntyy kummassakin liittotyypissä ja joskus sopimuksilla saattaa olla yllättäviäkin seurauksia muun muassa verotuksen puolella.

Koulutuspäivän aikana kartoitetaan näitä kysymyksiä sekä sopimusten käyttöalan, tarpeellisuuden että jo tehtyjen sopimusten seurausten näkökulmasta. Tavoitteena on selkiyttää puolisoiden varallisuussopimusten kokonaiskuvaa sekä etsiä keinoja, joilla välttää harkitsemattomasti tehdyistä sopimuksista aiheutuvia riskejä.

Koulutuksessa käsiteltävät asiat:

  • Avioehtosopimuksen käyttöala, hyödyt ja riskit
  • Muut varallisuussopimukset, sopimus avioeron varalta
  • Puolisoiden keskinäiset velkasuhteet, takaukset, työsuhde
  • Yhteisomistus ja sen purku
  • Avioeron sopimusratkaisut ja verokysymykset
  • Aviovarallisuussopimusten kansainväliset kysymykset
  • Avoliiton sopimukset – mistä voi ja kannattaa sopia?
  • Avoero, hyvitys, veroriskit avoeron toimissa
Kouluttajat

OTT, dosentti Eva Gottberg

Lisätietojakoulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146.
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesaylliopisto.fi, puh. 044 720 1143.
Hinta215 €
Ilmoittautumiset28.11.2017 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista?