Koulutukset

Solun rakenne ja toimintaperiaatteet

Aika23.09. - 03.12.2020

Verkko-opinnot: 23.9.2020-3.12.2020

PaikkaTurku
Tavoite

Opintojakso antaa hyvät pohjatiedot solun rakenteen ja toiminnan
ymmärtämiseen.

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • nimetä elimistön biomakromolekyyliryhmät ja organellit sekä niiden tehtävät.
  • selittää geenien ilmentymisen vaiheet ja mainita ilmentymistä sääteleviä tekijöitä.
  • kuvata solukalvon rakenteen ja tehtävät.
  • selittää signaloinnin periaatteen ja mainita esimerkkejä erilaisista signalointireiteistä ja signaalimolekyyleistä.
  • kuvata solusyklin vaiheet ja syklin etenemistä säätelevät tekijät.
  • vertailla apoptoosin ja nekroosin mekanismeja.
Opintopisteet5 op
Sisältö

Biomolekyylien (nukleotidit, nukleiinihapot, sokerit, hiilihydraatit, aminohapot, proteiinit, rasvahapot, lipidit) rakenne ja toiminta, organellien rakenne ja toiminta, geenien ilmentymisen kaskadi ja sen säätelyn periaatteet, solukalvon rakenne, kalvoliikenne, signaloinnin perusteet, solusykli, solukuolema

Kouluttajat

Tiina Jääskeläinen

Suoritustapa

Jakson pakollisten oppimistehtävien, testien ja lopputentin suorittaminen Moodle-ympäristössä.

Kirjallisuus
  • Jyrki Heino & Matti Vuento: Biokemia ja solubiologia, 1. painos, 2019 (tai vanhemmat painokset nimellä Biokemian ja solubiologian perusteet)
  • Aittomäki, Moilanen, Perola: Lääketieteellinen genetiikka (Duodecim-sarja), 1. painos, 2016 (soveltuvin osin). Verkko-oppikirjana: www.oppiportti.fi
  • Sariola, Frilander, Heino, Jernvall, Partanen, Sainio, Salminen, Thesleff, Wartiovaara: Kehitysbiologia - Solusta yksilöksi (Duodecim-sarja), 2. uudistettu painos 2015 (soveltuvin osin) Verkko-oppikirjana: www. oppiportti.fi
  • Muu verkko- ja Moodle-materiaali
EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.