Koulutukset

Sairauspoissaolojen hallinta esimiehen keinoin

Aika07.06.2018

7.6.2018 klo 9-15
PaikkaTurku
Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu työoikeuden tuntemusta tarvitseville asiantuntijoille niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, henkilöstöhallinnon ammattilaisille, työssuojelupääliköille ja -valtuutetuille, esimiehille ja työterveydenhuollon ammattilaisille.

Sisältö

Koulutus käy läpi palkallisen sairauspoissaolon perusteet ja sen vaihtoehdot. Lisäksi käydään läpi korvaava työ, palkaton sairauspoissaolo ja loman käyttäminen poissaoloon. Esimies saa juridiset keinot myös sairauspoissaolon väärinkäyttämiseen, niin sanottuihin harmituspoissaoloihin. Sairauspoissaoloja aiheuttavia ongelmatilanteita käydään myös läpi, erityisesti häirintä ja syrjintä, sekä miten esimiehen niissä tilanteissa tulee toimia. Lopuksi käydään läpi sairauspoissaolot irtisanomisen perusteena. Koulutus sisältää myös tilastotietoa sairauspoissaoloista Suomessa ja muualla.

  • Tilastotietoa Suomesta ja muualta
  • Palkallisen sairauspoissaolon peruste
  • Lääkärinlausunto ja esimiehen päätösvalta - niiden suhde
  • Korvaava työ
  • Palkaton sairauspoissaolo, loman käyttäminen, perusteeton poissaolo - voiko näitä käyttää?
  • Työpaikan säännöt sairauspoissaoloista ilmoittamiseen ja seuraamiseen
  • Varhaisen puuttumisen käytännöt
  • Palkallisen sairausloman väärinkäyttäminen - mitä se on ja mitä siitä seuraa?
  • Ongelmatilanteet - häirintä tai syrjintä sairauspoissaolon syynä
  • Sairauspoissaolot irtisanomisen perusteena
Kouluttajat

Varatuomari, OTM Kaija Kess

Kess on kokenut kouluttaja ja työyhteisöjen ongelmatilanteiden ratkaisija. Hänen viimeisimpiä kirjojaan esimiehen työstä ovat Sairauspoissaolot - Esimiehen juridinen näkökulma (Edita Publishing Oy 2016) ja Epäasiallinen kohtelu - Häirintä ja syrjintä työyhteisössä (Edita Publishing 2012).

Lisätietojakoulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 02 278 1811
Hinta250 €
Ilmoittautumiset24.05.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista?