Koulutukset

S2-opetukseen tutustuminen STKE105

Aika31.10.2017 - 31.07.2019
EsitiedotS2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee eri oppilaitosten suomi toisena kielenä -pedagogiikkaa ja -opetusjärjestelyjä
  • näkee kielikoulutuksen jatkumona ja tunnistaa nivelvaiheiden haasteet
  • osaa seurata opetussuunnitelman toteutumista käytännön opetustyössä
  • ymmärtää opettajan roolin oppimisen tukijana
  • osaa jäsentää oppimisen kannalta keskeisiä tilanteita ja prosesseja sekä palautteen antamisen käytänteitä
  • osaa tarkastella pedagogisia ratkaisuja useista näkökulmista (esim. kieli- ja oppimiskäsitykset, eri oppimisympäristöt, oppimateriaalit, työskentelyn ja eriyttämisen tavat, luokkahuonevuorovaikutus, oppijan roolit) 
  • osaa arvioida kriittisesti omia ennakkokäsityksiään erilaisista koulutusjärjestelyistä.
Opintopisteet5 op
KouluttajatTitta Hänninen
Suoritustapa

Itsenäinen työskentely: kolmen erityyppisen kurssin seuraaminen ja kirjallinen raportti.

Palautuspäivämäärät:
Syksy 2018: 31.8., 8.10. ja 26.11.2018
Kevät 2019: 28.1., 4.3., 29.4. ja 3.6.2019
Kevään viimeisen palautuspäivän jälkeen ja kesän aikana palautetut tehtävät arvioidaan elokuussa. Opinto-oikeus päättyy 31.7.2019.

Oppimistehtävät palautetaan Turun kesäyliopistoon sähköpostitse osoitteeseen helena.risku@turunkesayliopisto.fi.

KirjallisuusKirjallisuustiedot Oppimateriaali-Kopassa.
EmoyliopistoJyväskylän yliopisto
Hinta90 €
Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston maksun 30 €.
Ilmoittautumiset31.12.2018 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.