Koulutukset

S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen STKE107

Aika04.10.2019 - 31.07.2021
EsitiedotS2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee suomi toisena kielenä -alan opetuksen ja tutkimuksen kehityslinjat
  • tuntee suomi toisena kielenä -alan aseman ja merkityksen suomalaisessa kielikoulutuksessa
  • osaa arvioida kriittisesti tutkimusta, sen metodeja ja tuloksia 
  • osaa suhteuttaa suomi toisena kielenä -tutkimustietoa opetustyöhön.
Opintopisteet5 op
Suoritustapa

Itsenäinen työskentely. Oppimistehtävät.

Palautuspäivämäärät vahvistuvat myöhemmin.

KirjallisuusKirjallisuustiedot Oppimateriaali-Kopassa.
EmoyliopistoJyväskylän yliopisto
Hinta90 €
Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston maksun 30 €.
Ilmoittautumiset04.10.2019 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.