Koulutukset

S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen STKE107

EsitiedotS2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee suomi toisena kielenä -alan opetuksen ja tutkimuksen kehityslinjat
  • tuntee suomi toisena kielenä -alan aseman ja merkityksen suomalaisessa kielikoulutuksessa
  • osaa arvioida kriittisesti tutkimusta, sen metodeja ja tuloksia 
  • osaa suhteuttaa suomi toisena kielenä -tutkimustietoa opetustyöhön.
Opintopisteet5 op
KouluttajatSanna Mustonen
Suoritustapa

Itsenäinen työskentely. Oppimistehtävät.


Palautuspäivämäärät:

Syksy 2017: 18.9., 23.10. ja 27.11.2017
Kevät 2018: 29.1., 19.3., 23.4. ja 21.5.2018

Oppimistehtävät palautetaan Turun kesäyliopistoon sähköpostitse osoitteeseen helena.risku@turunkesayliopisto.fi.

KirjallisuusKirjallisuustiedot Oppimateriaali-Kopassa.
EmoyliopistoJyväskylän yliopisto
Hinta90 €
Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston maksun 30 €.
IlmoittautumisetJatkuva haku

Haluatko tietoa alkavista kursseista?