Koulutukset

Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen viestintä 5 op (Virkamiesruotsi)

Kuvaus

Aika10.08. - 02.09.2020

ma, ti, ke ja to klo 16.30-19.45

Paikka

Kurssi toteutaan etäopetuksena (reaaliaikaisella ja vuorovaikutteisella Zoom-videoyhteydellä ja Moodle-oppimisalustalla).
Saat osallistumislinkin ja muut tarvittavat tiedot sähköpostiisi ennen kurssin alkua. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen, verkkoyhteyden ja kaiuttimet/kuulokkeet.
Osallistumisen edellytyksenä myös toimiva mikrofoni sekä webkamera.

Tavoite

Opiskelija ymmärtää oman alansa sekä kirjoitettua että puhuttua kieltä. Hän pystyy keskustelemaan omaan alaan liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä ja perustelemaan kantansa sekä kykenee pitämään yhtenäisen suullisen esityksen omaan alaansa liittyvästä aiheesta. Hän kykenee myös laatimaan ammattialaltaan yhtenäisen ja sanastoltaan ja rakenteiltaan suhteellisen virheettömän laajahkon kirjallisen esityksen sekä tiivistelmän. Opiskelija osaa työskentelyssään käyttää monipuolisesti apuvälineitä esim. sanakirjoja.

Opintopisteet5 op
Sisältö

Korvaava kurssi ensisijaisesti humanistisen, kasvatustieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekuntien opiskelijoille, jotka suorittavat yliopistoon vaaditun pakollisen kielitaitonäytteen (ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa, ns. virkamiesruotsi). Kurssi soveltuu harjoituskurssina myös muille, jotka haluavat parantaa tietojaan ja taitojaan kirjallisen ja suullisen ruotsin kielen ymmärtämisessä ja tuottamisessa. Alaan liittyvien tekstien käsittelyä, kieliopillisten rakenteiden harjoittelua sekä kirjallisten että suullisten alustusten, esseiden ja referaattien laatimista. Opetuskielenä on ruotsi.

Kielitaitotaso: B1-B2

KouluttajatFM Nicke Packalén
Suoritustapa

Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista (80 %), annettujen tehtävien tekemistä sekä loppukoetta. Suoritus arvioidaan arvosanoilla 0 (hylätty), 2 (tyydyttävä taito) tai 4 (hyvä taito).

Ei osasuorituksia, suullista tai kirjallista osaa ei voi suorittaa erikseen tällä kurssilla.

Ensimmäinen tenttikerta on kurssin viimeisellä tunnilla 2.9.

Kirjallisuuskurssimonisteet (tekstejä, sanastoja, suullisia harjoituksia, kielioppia, kielenhuoltoa)
EmoyliopistoTurun yliopisto
Lisätietoja

koulutuskoordinaattori Essi Haapaniemi, essi.haapaniemi@turunkesayliopisto.fi tai 044 720 1148 
koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi tai 044 720 1142

Lisätietoja hakeutumisesta

Lisää tiedekunta, jossa opiskelet, ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoja.

Mikäli lukion kieliopinnoista on kauan tai kielitaito on päässyt ruostumaan, kannattaa ennen kurssia osallistua ruotsin valmentavalle kurssille (esim. Aktivera din svenska! - ruotsin perusteiden kertaus) tai kerrata koulutietoja. Kurssille osallistuvan tulisi olla vähintään tasolla A2. Kurssilla oletetaan, että perusasiat ovat hallussa, joten suosittelemme osallistumaan kertauskurssille, jos ne eivät vielä ole.

Läsnäolo ensimmäisellä opetuskerralla on kurssin kokonaisuuden kannalta keskeistä. Jos et kuitenkaan pysty osallistumaan ensimmäiselle opetuskerralle, ole hyvä ja ota yhteyttä opettajaan tai kesäyliopistoon etukäteen.
Kurssille osallistuaksesi sinulla tulee olla toimiva mikrofoni ja webkamera.

Muu informaatio60 oppituntia
Hinta

Normaalihinta 260 €
Opiskelijahinta 195 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 240 / 175 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (Maksetaan Nettiopsussa rekisteröinnin yhteydessä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen mukana.)
Ilmoittautumiset27.07.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.