Koulutukset

Ruokakulttuuri

Aika26.09.2017 - 31.12.2018
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kulttuuristen ja sosiaalisten tekijöiden vaikutukset ruokakäyttäytymiseen, tunnistaa ruoan sosiokulttuurisia merkityksiä, tietää perusasioita suomalaisen ruokakulttuurin historiasta, ymmärtää syömisen erilaisia suuntauksia ja ruokakulttuurien moninaisuutta.

Opintopisteet2 op
SisältöOpintojakso käsittelee ruoan ja syömisen sosiologisen tutkimuksen keskeisiä tutkimusnäkökulmia ja käsitteitä. Suomalaisen ja kansainvälisen tutkimuksen avulla esitellään kulttuuristen ja sosiaalisten tekijöiden merkitystä ruoan valinnassa. Erityisen huomion kohteena ovat syömisen järjestelmä, ns. kunnon aterian merkitys syömisessä, ruoan ja syömisen monimutkaistuminen nyky-yhteiskunnassa sekä ruokakulttuuria monipuolistavat uudet suuntaukset.
KouluttajatFT Irma Nykänen
Suoritustapa

Verkkotentti
Opintojaksoa voi tenttiä viisi kertaa lukuvuoden aikana: 26.9., 21.11.2017, 6.2., 10.4. ja 5.6.2018. Verkkotentti on avoinna aina vuorokauden ajan. Opiskelijalla on 4 t aikaa tehdä tentti. Verkkotentti suoritetaan itsenäisesti.

Kirjallisuus

1. Suomalaisen ruokakulttuurin ulottuvuuksia. Finfood - Suomen Ruokatieto ry, 2009.
http://www.ruokatieto.fi/ruokakulttuuri/aineistoja
2. Aikamatka arkeen 1/8: Ruoan ja ruokailun historiaa. 2012.
http://areena.yle.fi/radio/1702277
3. Mäkelä, J. & Niva, M.: Muuttuva syöminen - yksilön vastuu ja yhteiskunnan etu. Teoksessa Lammi, M. ym. (toim.): Kulutuksen liikkeet: Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2009.
https://www.avoinyliopisto.fi/File/d62db0c8-1653-44ee-9bee-a687dcd17296/Kulutuksen_liikkeet.pdf
4. Leppänen, A.: Ruoan arvostus - Kvantitatiivinen seurantatutkimus ja kvalitatiivinen tutkimus suhtautumisesta ruokakulttuuriin, suomalaiseen ruokaan ja ruoantekijöihin. Kuule Oy 2012. (materiaali saatavissa Moodlesta)

EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto
Hinta

60 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 40 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset30.09.2017 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.